Chapter Thirty-four

FAMILY

"It's okay sweetheart, I understand. It just my gift the trip to Palawan for the both of you, but as you said. Hindi mo nga kayang iwan ulit ang apo ko, well, the decision were all yours. It's not a problem to me. In fact, mas natutuwa akong malaman na nabighani ka rin pala ng hacienda Hillarca."

"Hacienda Hillarca is beautiful Mama, but alike Hacienda Tacata. A place where I live in my entire life, mas gamay ko ang pasikot sikot pero dito sa lawak ng lupain niyo," nangiti ako. "Natatakot akong maligaw."

"Oh really! I never thought that you have that thought, why not familiarize the place sweetheart? What do you think Israel?" nilingon ko si Rezoir. He places his hands on my shoulder and gives a kiss on my head.

"Hmm, I think it was a good plan. Isa pa, hindi ko pa siya naipapasyal sa hacienda." tumango tango si Mama Serena.

"You can use your horse Israel, Rayver will accompany the two of you." matamis siyang ngumiti sa amin. Tumango naman ako, at iyon nga ang ginawa na
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status