Chapter 12

Hindi ko alam kung tama itong nararamdaman ko ngayon. Ilang araw ko palang simula nang makilala ko siya pero bakit ganito na agad ang pakiramdam ko sa kaniya. Hindi naman ako ganito dati. Masyado akong maingat at mapili sa mga taong nagugustuhan ko. Pero bakit pagdating sa kaniya…

Marahan akong pumikit at marahang umiling. Alam kong hindi niya iyon napansin dahil sa ibang bahagi ng helicopter siya nakabaling. Humugot ako ng malalim na hininga at marahang bumitaw sa kaniyang kamay. Napansin niya naman ito kaya napatingin siya sa akin. Pagbitaw ko ay agad akong umiwas nang tingin sa kaniya.

Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kaniyang noo pero binalewala ko na iyon. Kinakabahan man, mas pinili ko nalang ibaling ang atensiyon ko sa mga importanteng bagay. Kailangan kong isipin na hindi makabubuti sa akin kung ipagpapatuloy ko ang paghanga sa kaniya. Kabilang sa mga batas ko sa buhay na kung magkakagusto man ako sa isang tao, sisiguraduhin kong hindi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status