Share

Chapter 18

Lahat ng nangyari ay napakabilis. Magmula sa aming unang pagkikita hanggang sa kung anong nangyayari sa amin ngayon, hindi kong maitatanggi na nabibilisan ang sa pacing ng relasyon namin ni Sandro.

“Stop thinking. Hindi makabubuti sa iyo ang pag-o overthink.” paalala niya sa akin habang nasa biyahe kami patungo sa salon.

Tumingin ako sa kaniya at bahagyang ngumuso.

“Nasaan na yung article na ipinangako mo?”

Mahina siyang tumawa saka tumingin sa akin.

“Akala ko wala na yun?”

Tumaas ang kilay ko nang marinig ang sinabi niya.

“Siguro kaya hindi ka pa rin nagre-release ng statement, kasi hinihintay mong mag-give in ako sa’yo.”

He smiled from ear to ear. Iyong tipong parang nahulaan ko ang nasa isip niya at kung anong plano niya.

“You’re such a smart woman, Ira.”

Pinaningkitan ko siya ng mata dahil sa naramdaman kong inis. But I could

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status