Share

Chapter 23

Ang unang pumasok sa aking isipan nang sabihin niya iyon ay alon at ang dalampasigan. Pati na rin ang mga buhangin sa tabing dagat. I suddenly felt excited. Ang kaninang sama ng loob na naramdaman ko kay Dad ay unti-unting naglaho dahil sa tuwa na aking nadarama.

“Madali ka naman palang pasayahin eh.” aniya habang naglalakad kami palabas ng bahay.

“Nagkataon lang.” sagot ko naman.

Pinagbuksan niya ako ng pinto kaya agad naman akong pumasok sa loob ng kaniyang sasakyan.

“Alam mo, hanga rin ako sa’yo.” saad ko pagkaupo niya sa driver’s seat. Bumaling siya sa akin. Nakakunot nang bahagya ang kaniyang noo, halatang curious sa sasabihin ko.

“Ang lakas din ng loob mong pumunta rito at magpaalam sa pamilya ko tungkol sa panliligaw mo.”

Napangiti naman siya.

“Hindi ba ganoon naman dapat, iyong nagpapaalam sa magulang ng babae. Ibig sabihin noon, hindi lang ikaw an

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status