Share

Chapter 27

“Saan ka nanggaling?” tanong agad ni Leona pagkabalik ko sa loob ng aming opisina. Nakatayo pa ito at mukhang kanina pa ako nito hinihintay.

“Sa labas lang.” sagot ko naman.

Nanatili ang tingin sa akin ni Leona na wari ba’y naghihintay pa ito kung may idadagdag ako sa sinabi ko.

“Ah, kasi niyaya ako ni Sandro na magkape sa labas.”

Nang mapatingin ako kay Dean ay nakita ko ang pagtaas ng kilay nito.

“At this hour?” tanong nito.

Kinagat ko ang aking ibabang labi saka marahang tumango. Sandali niyang isinara ang folder na may files na binabasa niya at diretsong tumingin sa akin. Habang si Leona naman ay nakangisi lang sa isang tabi at pasimpleng tinutusok ang aking tagiliran at nang-aasar.

“Working hours natin ito ah. First time mong ginawa iyan.” saad ni Dean saka muling ibinalik ang atensiyon sa kaniyang mesa. Nang tumingin ako kay Leona ay nagkibit-balikat lang ito. Hum

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status