Chapter 139

Shianna's POV

"And that is all..." wika ko matapos maikuwento ang lahat. Everyone was dumbfounded. Who would have thought na ang mga taong hinahangaan nila ay may tinatago palang kulo? The Kalinga members left the children at hinayaan ang mga ito sa kagubatan kasama ang mga mapanganib na tao.

Isa-isa kong tiningnan ang lahat. At nang makahuma ang karamihan ay malakas na nagsigawan ang mga ito. I smiled a little nang marinig ko ang galit nilang mga salita laban sa Kalinga members.

This was just a warning. I hoped na magbabago ang mga miyembro ng Kalinga sa ginawa kong ito.

"I still have fault," wika ko at natahimik ang lahat. I sighed nang maalala ang mga bata. "Ako ang dahilan kung bakit napahamak ang mga bata. I was foolish na inisip kong hindi sila mapapahamak kapag nasa presensya ko sila. If the Kalinga members have mistakes, then so do I. So please, hate me all you want."

Nilayo ko ang aking bibig sa microphone at napakuyom ng kamao nang mapansin na natahimik ang mga tao. Lumalaka
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status