The Billionaire's Crazy Obsession

The Billionaire's Crazy Obsession

By:  Ryytine  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
10
8 ratings
380Chapters
7.3Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Revenge. Iyan ang nasa isip ni Shianna Viacera simula noong bata pa lamang siya at nang mamatay ang kan'yang minamahal na ama. She was all alone, her mother cheated and married her stepfather matapos mamatay ng kan'yang totoong ama. At kahit nasa isang makapangyarihan siyang angkan na kilala sa buong mundo ay hindi naging maayos ang kan'yang buhay. Her relatives see her as a great threat dahil siya lang naman ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng Viacera LLC. But that fact caused her to carry the weight of her position all alone. Not until she was engaged to a man she didn't love. Due to extreme anger she felt and the urge to ruin her engagement, she decided to have a one-night stand with her biggest enemy: Vincent Aurelius, the CEO of Aurelius Corporation. Pero ang inaakala niyang nakatakas siya sa delubyo ng kan'yang buhay ay nagbago nang magbunga ang gabing kanilang pinagsaluhan. And now, Shianna has to kept her twins hidden. Kailangan niyang itago ang kan'yang kambal na mga anak mula kay Vincent habang kinakalaban ang kan'yang angkan. Shianna's aim was to keep her children hidden and claim the Viacera LLC. But Shianna had never thought that her revenge would not be simple. At napagtanto niya lamang ito nang malaman ang katotohanan sa kan'yang isang anak. And now, the revenge she was planning from the start had worsen. She didn't expect that her relatives, Vincent, and her enemies are more ruthless. That's why... she declared war. And she's willing to be obsessed with revenge just to win. Yes. Her name is Shianna, the billionaire woman who was trampled and oppressed, pero ngayon ay handa nang maghiganti... kahit talikuran pa siya ng buong mundo.

View More
The Billionaire's Crazy Obsession Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
user avatar
eternityxx
( ˘ ³˘).........
2022-10-25 23:35:06
0
user avatar
Ms.aries@17
it's a good book. support natin 'to. guys.
2022-08-07 12:11:44
1
user avatar
iampammyimnida
Love this story! Must read ...
2022-03-04 11:01:13
1
user avatar
Kristine
...️ ...️ ...️ ...️
2022-02-21 15:00:43
1
user avatar
Kristine
Thank you for reading this story!
2022-02-21 14:59:55
2
user avatar
Ryytine
Good story
2022-02-12 12:24:58
3
user avatar
iampammyimnida
Goodluck Ryytine...️
2021-12-11 15:00:53
3
user avatar
amvernheart
Kaygandang kwento, Author! Good luck po sa contest ...️
2021-12-10 08:03:09
3
380 Chapters
Chapter 1
Year 2040... "Anak, lagi mong tatandaan na importante ang pamilya—kahit ano pa ang mangyari. Sila ang kasangga mo sa hirap at ginhawa. Hinding-hindi ka nila iiwan."   "Daddy, happy na po ako na kumpleto tayo nila Mommy." Ngumiti ako sa kan'ya kaya nangingiti niya ring hinawi ang aking hindi pantay na bangs na humarang sa aking paningin.   Kung napansin ko noong mga oras na iyon na malungkot siya, mababago pa kaya ang lahat?   Noong mga panahon na iyon, bakit hindi ko napansin na walang buhay ang kan'yang mga mata na noon ay nagkikislapan na tila ay mga bituin?   Gusto kong itanong sa kan'ya... Hindi pa ba ako sapat?   B-Bakit... Bakit kailangan niya akong iwanan?   "Daddy..." Nanginginig akong tumanaw sa magagandang mga bituin. "B-Bakit ang sakit pa rin kahit ilang taon na ang lumipas na wala ka?" &n
Read more
Chapter 2
Bigla ay may dalawang babae na pumasok sa kuwartong kinalalagyan ko. Agad kong nakilala ang isa sa kanila.   Ang secretary ni Vincent.   "Let me go." Matalim ko siyang tiningnan ngunit nag-iwas lamang siya ng tingin. "Alam n'yo ba kung ano ang ginagawa n'yo ngayon?! I will sue you all!"   "Sue me if you would manage to escape, Ms. Viacera." Pumasok si Vincent na naka-formal clothes. "Kahit anong sigaw mo rito, walang makakarinig sa'yo."   "Bakit?" Napatiim-bagang ako habang pinipigilan ang sariling maiyak. "A-Akala ko ay may deal tayo."   "A-huh?" Sumandal siya sa hamba ng pintuan at namulsa. "Nakalimutan mo na yatang magkalaban tayo, Ms. Viacera. Iniisip mo ba na... magiging malambot ako sa'yo?"   Nagsimulang manginig ang aking mga kamay dahil sa kan'yang sinabi. Napakurap ako at napakagat-labi.   Tama siya... Bakit ko ba naisip na... tu
Read more
Chapter 3
After four years…   Year 2044.   "Mommy!" Ibinaba ko ang dokumentong aking binabasa nang makita na lumapit sa akin si Ashy. Luhaan ang kan'yang mukha at alam kong handa na siyang magsumbong.   "Si Nash... M-Mommyy! Away... niya ako!" Pumalahaw siya ng iyak kaya umalis ako sa aking upuan at dinaluhan siya. Sumulpot si Nash na nakasimangot.   "Mommy! I just told her that she shouldn't have brought her toys! Napapagod na akong magligpit." Napaiyak na rin si Nash at lumapit siya sa akin. Halos mapasapo ako sa aking noo habang pinapanood ang aking dalawang kambal na anak na mag-iyakan.   Kinarga ko silang dalawa at dumiretso ako sa kuwarto ng aking private plane. Nang makita ako ng aking flight attendant na nahihirapan sa aking pagbubuhat ay sinubukan niyang kuhain si Nash, ngunit mas umiyak lamang ito. Nagkatinginan kami at sabay na napabuntong-hininga.
Read more
Chapter 4 (Part 1)
"Shianna! Let's talk! Don't ignore me!" Patuloy akong naglakad palayo habang hindi pinapansin si Mom na nagmamadaling sinusundan ako. "Shianna!" Marahas akong napaharap sa kan'ya nang nagawa niyang hablutin ang braso ko. Malamig ko siyang tiningnan dahilan upang agad niyang mabitawan ang aking braso. "What, Mom?" Sarkastiko akong ngumiti at humakbang papalapit sa kan'ya. Bahagyang nanlaki ang kan'yang mga mata at umatras. "Ano ang gusto mong pag-usapan natin? At may dapat pa ba tayong pag-usapan?" Matagal akong tinitigan ni Mom at maya-maya ay pagak siyang natawa. "Nagbago ka na..." Huminga ako nang malalim at akmang magsasalita nang mapansin ang aking stepdad na tumatakbo papalapit sa amin. Blanko ko siyang tiningnan at agad siyang huminto sa pagtakbo. "Honey." Hinihingal siyang lumapit kay Mom at nang hinarap niya ako ay seryoso na ang kan'yang mukha. "I can't believe that you made your mom chase you. Gan'yan ka na ba kawalang-respeto, Shianna Viacera?" "Wow." Napakurap ako
Read more
Chapter 4 (Part 2)
"Ang buong bansa ay nagulantang matapos magpakita ni Shianna Viacera ng Viacera Clan. Matapos ng apat na taon ay bigla na lamang siyang nagpakita sa grand opening ng Kalinga Charity, ang proyekto na binuo ng mga mayayamang tao. Ngunit habang nangyayari ang party ay isang pag-atake ang naganap—" Gamit ang remote ay pinatay ng isang misteryosong lalaki ang television na kan'yang kaharap. Bahagyang madilim ang paligid dahilan upang hindi makita ang kan'yang mukha. Hawak niya ang isang shot glass na naglalaman ng isang mamahaling alak. "Boss, nandito na si Ms. Ybañez." "Papasukin n'yo siya." Nilapag ng lalaki ang baso sa center table na kan'yang kaharap. Agaw-pansin ang city lights na kitang-kita dahil sa floor to ceiling window ng kan'yang condo unit. Pag-aari niya ang buong gusali na may limampu at limang palapag. At kasalukuyan ay siya lamang ang nakatira rito kasama ang kan'yang mga tauhan na nag-iikot sa buong lugar. Pumihit pabukas ang pinto ng kan'yang condo unit at bumungad dit
Read more
Chapter 5 (Part 1)
"Shianna Viacera is back," usal ng isang babae habang nakatingin sa kan'yang phone. Kasalukuyan niyang binabasa ang isang article tungkol sa pagbabalik ni Shianna. Maya-maya ay nabalot ng dilim ang kan'yang mga mata at humigpit ang kan'yang pagkakahawak sa kan'yang phone. Napatiim-bagang siya at nabalot ng pagkabahala ang kan'yang maamong mukha. Ang kan'yang mahabang itim na buhok na umabot sa kan'yang bewang ay nakalugay. Ang laylayan ng kan'yang mahabang puting bestida ay umabot sa marmol na sahig. Huminga siya nang malalim at tiningnan muli ang screen ng kan'yang phone. Patuloy niya pa sanang babasahin ang artikulo nang biglang marahas na bumukas ang pinto ng kan'yang kuwarto. "Solei!" Napaigtad ang babae nang pumasok ang kan'yang asawa sa kuwarto. Agad na namutla ang kan'yang mukha habang pinapanood ang lalaki na maglakad patungo sa kan'ya. "Dmitri." Tinago niya ang phone sa kan'yang likod at napaatras. "B-Bakit?" Naningkit ang mga mata ni Dmitri at tumingin sa likuran ni Solei
Read more
Chapter 5 (Part 2)
Saktong tumunog ang aking phone nang makarating ako sa second floor ng mansion. Nilabas ko ang aking gadget at sinagot ang tawag mula kay Hudson. "Hello?" "Good morning," bati niya gamit ang kan'yang mababang boses. Agad kong napansin na bagong gising pa lamang siya. "Gabi pa riyan, 'di ba? You should sleep, Hudson." "Mmm. But you know na ngayon na ang flight ko kaya hindi na ako makakatulog." Tipid akong napangiti. "See you soon." "See you. Anyway, how's the charity? Ilan ang kasali sa kumpetisyon?" "Sa parents section ay fourteen pairs ang kasali. Overall, ang lahat ng lumahok ay umabot sa mahigit fifty katao. At paniguradong madaragdagan pa ang mga ito." "I see." Narinig kong may binuksan siyang isang pinto. "How about Vincent, nakita mo na ba siya?" Natahimik ako. Tumikhim siya nang mapansin ang aking reaksyon. Nagpasya siyang ibahin ang topic. "Anyway, I heard na nalason ang ilang mga bata noon sa party. How's the issue?" "Magkakaroon kami ng conference ngayon." Mula sa
Read more
Chapter 5 (Part 3)
LUMIPAS ang tatlong oras at handa na ang Kalinga House sa pagdating ng mga guest na a-attend ngayon sa conference. At tulad noon sa party ay may press na mag-co-cover sa conference. Para na rin sa publicity at para maipakita sa buong bansa na seryoso ang bawat mga pamilyang kasali sa charity. Pati ang ibang hindi kalahok sa kumpetisyon ay dumating upang pag-usapan ang nangyaring insidente. Umirap ako. Alam naman ng lahat na kahit walang conference na maganap ay hindi maipapahinto ang Kalinga Charity. Dahil una sa lahat, lubhang mga mayayamang tao ang nag-ha-handle sa charity. To be precise, ang head ng bawat pamilya ang nagpasimuno sa charity. Sumunod lamang ang mga taong nasa kanilang ibaba. Pangalawang dahilan ay ang kaalamang isa itong charity, marami ring naiambag ang mga pamilya sa gobyerno kaya hindi nila ginagalaw ang charity na ito. Sinuklay ko ang aking mahabang buhok habang kaharap ang isang malaking salamin. Hindi ko kasama sila Nash at Ashy dahil kasama nila ang ibang mg
Read more
Chapter 5 (Part 4)
"SHIANNA! Open the door!" Narinig kong sigaw ni Vincent habang kinakatok ang pinto ng aking kuwarto. Katatapos ko pa lamang maligo kaya nakatapis lamang ako ng tuwalya. Hindi ko na nagawang balutan ng towel ang buhok ko dahil parang wawasakin na ni Vincent ang pinto kapag hindi ko pa ito binuksan. "What?" bungad ko matapos buksan ang pinto. Saglit siyang natigilan at dumaan ang kan'yang matatalim na mga mata sa aking basa pang katawan. Tiningnan ko ang labas ng aking kuwarto. "Come in. Dahil kung hindi, baka may makakita pa sa akin sa ganitong ayos." Umigting ang kan'yang panga at pumasok sa aking kuwarto. Sinara niya ang pinto at ni-lock ito. "Ano ang gusto mong pag-usapan?" Dumiretso ako sa vanity table at naupo sa ibabaw nito. "Mukhang galit na galit ka?" "Why did you do that? Seriously, Shianna? Hindi ko alam na banal ka na pala." "Banal?" Halos matawa ako sa sinabi niya. "Ginawa ko lamang iyon para sa pansarili kong interes." "Is that so?" "Yes. At bakit hindi mo tanungin
Read more
Author's Note
This story will be on hiatus until Dec. 27. The daily update will start on January 1. Thank you for your support and consideration! This is my first story, and I'll do my best to improve day by day. Lovelots! Merry Christmas and keep safe y'all! Advance Happy New Year, too! If you want to know something about the story. Just comment on the comment section and I'll do my best to answer your questions. You can ask me about the characters or you can share events you're anticipating to happen. Again, Merry Christmas, everyone! ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️   
Read more
DMCA.com Protection Status