Chapter 142

Vincent started to speak. Sinulyapan niya muna ako bago muling bumaling sa malaking crowd.

"The Kalinga has made a huge mistake. Napahamak ang mga bata sa isang malaking insidente. We all have parts sa insidenteng ito. Walang isa sa amin ang hindi nagkamali. Kaya hinayaan kong magdesisyon ang mga bata." Hinarap ni Vincent ang mga bata at inabot ang microphone kay Lily. Nagkatinginan ang mga bata at bakas ang determinasyon sa mukha nila. Matapang nilang tiningnan ang madla.

"A-Ayaw na po naming maulit ito. Kaya naisip po namin na maging transparent po ang lahat ng gagawin ng Kalinga po. Alam po namin na marami ang nag-aaalala sa sitwasyon namin, kaya kung transparent po. Sigurado po kami na hindi na po kayo mag-aalala." Huminga nang malalim si Lily. "Iyon po ang desisyon namin."

Nagpalakpakan ang mga tao kaya napangiti nang malaki si Lily at ang mga bata. Binalik ni Lily ang microphone kay Vincent at muling nagsalita ang lalaki.

"And that is all." His voice was authoritative and a h
Ryytine

Natawa ako sa chapter na 'to. The two siblings were really shocked!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status