Chapter 169

"I couldn't wait, Mom." Tiim-bagang na tinitigan ni Vincent ang kan'yang ina bago mabigat ang paa na naglakad palayo. Sinamahan siya ni Carolina dahil hindi niya nais na makasama ang nakakatakot na ina. Her mom hated Shianna, pero mayaman ang babae kaya hindi masasabihan ng kanilang ina si Shianna na lumayo kapalit ng isang milyon. Paniguradong ang milyon ay barya lang din sa babae.

Si Ivana ay napaigtad nang sa kan'ya naman bumaling si Mrs. Aurelius. Tinago niya sa kan'yang likuran ang kan'yang nanginginig na mga kamay. "M-Mom..."

"What are you doing?" Pinanlakihan siya ng mga mata ni Mrs. Aurelius. "Go convince your brother! Sabihin mo sa kan'ya na maging isang mabait na bata!"

Pero hindi bata si Kuya.

Halos isaboses ni Ivana ang katagang ito sa kan'yang isipan. Napatakbo rin siya palayo nang makita ang nanunusok na tingin sa kan'ya ni Mrs. Aurelius. Ang kasambahay na nag-anunsyo ng pagdating ni Vincent ay pasimple ring lumayo. Ngunit bago siya umalis ay nakita niya si Mrs. Aurel
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status