Heart Knows (R-16) (Filipino)
Heart Knows (R-16) (Filipino)
Author: VinsletteMark

Synopsis

SABI nila ang pag-ibig ay hindi basta-basta nakakamit o ibinibigay, ito ay pinaghihirapan, at ginugugulan nang mahabang panahon. Hindi ito minamadali, dahil kusa itong ipagkakaloob sa tamang panahon. And that's the big thrill happens between the love story of Kolyn, and Shunter.

Sa maagang panahon ay naging mapusok sila't hindi inaasahang magkakaroon ng bunga ang pag-iibigang minadali nila. But an accident happened to them that makes their love story end at a short period of time. They lost everything they had, their child, even their memories of each other. They ended up nothing, and doesn't know each other.

Until such time, two persons met unexpectedly in a bad time. Si Greyn, at Luxurious. Sa unang pagtatagpo palang nila'y maraming katanungan agad ang dumaloy sa kanilang mga isipan. They think they looks so familiar to each other, ngunit hindi nila alam kung paano.

Ngunit hindi na nila ito pinagtuunan pa ng pansin. They started to hate each other because of an unexplained reasons. And whenever they see each other, they always ended up fighting without any valid reasons. 

But truly that love is powerful, na kahit mawala man ang 'yong alaala sa isang tao, as long as you have your heart, you'll know the person you love, lumipas man ng maraming taon. Because your heart knows things that your mind can't explain.

Dahil sabi nga rin nila, kung anong sayo, kahit pakawalan mo, o mawala mo'y babalik at babalik pa rin ito sayo. At gan'yan kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig. Because when two hearts are meant for each other, no distance is too far, no time is too long, and no other can break them apart.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status