Chapter 16

AGAD NAMAN akong nakarating dito sa bahay nang hindi namamalayan dahil sa kamamadali. Hanggang ngayon kasi ay hindi maalis sa 'king isipan ang nangyari kanina sa'min ni Lux.

Habang nagtatalik kami'y isang pangyayari ang bigla kong naalala, ngunit 'di ko alam kung nangyari ba 'yon talaga o hindi. Para itong alaala na naman, ngunit wala akong matandaang ginawa ko 'yon. I mean is, isang buwan mahigit pa lang na magkakilala kami ni Lux, kaya't malayong dati pa man ay nagtalik na kami. Maliban na lang kung... Dati pa man ay magkakilala na kami. But that's impossible! Kung hindi ko ito maalala'y dapat naaalala ni Lux. Kasi paanong wala kaming maalalang dalawa? An

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status