Ending Scene
Ending Scene
Author: Margaretzzzz
Prologue

Prologue

"The way he smiles, laughs, grooves and be sporty wakes my sleeping heart."

He always teased me by calling my name in a teasing way. And every time he does that, I laugh. The fact that I really love the way he teases me. That way, our friends noticed that we are good together. I didn't give a damn because the fact that I know is he only wants my attention and that's all. And I forgot, utos lang sakanya ng mga kaibigan niya! Alam ko ‘yon dahil nangyari na ‘yon datisakin. Wtf, right? Ipinagsasa-walang bahala ko nalang ‘yon dahil ayaw ko naman sirain ang pagiging masaya nila, baka sabihing ‘kill joy’ pa ako.

Every time he teases me, I fall. Every time I fall, they win. Every time they win, my heart scattered into pieces.

Minsan talaga napapa-asa nalang ako… na tama ang mga pinapakita niyang gesture. Nawawala kasi sa isip ko na trip lang pala nila ‘yon. Pero wala, marupok. Wala naman sigurong hindi dumadaan sa pagiging marupok, ‘di ba? ‘Pag alam mong may gusto ang isang tao sa’yo gugustuhin mo na din kahit na hindi sinasabi ng puso mo.

Pero sa sitwasyon ko puso ko ang pinapaiiral ko, hindi ang utak na nagsasabing mali na ang ipinapakitang niyang pagka-gusto sakin. Wala na sa’kin kung masaktan ako, hindi ko muna iintindiin ang nararamdaman ko pagkatapos ng paglalaro nila ng damdamin ko.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status