The 125-Year-Old Wife
The 125-Year-Old Wife
Author: Zanicolette
The 125-Year-Old Wife

Binigo ba natin si Lapu-Lapu?

Si Jose Rizal?

Andres Bonifacio?

Anong magiging reaksyon nila kung mapupunta sila sa 2020?

Nang dumating ang Amerikano noong late 1890's, nagkaroon ng oportunidad mag-aral ang kababaihan.

Dumating ang barko, kotse at tren. Ang dating bahay na bato ay naging semento at bloke. At ang dating Baro T Saya ay naging Trahe De Mestiza at Terno.

Paano kung ang isang babaeng lumaki sa mga nagliliparang kanyon at baril ay mapunta sa panahon kung saan maunlad na ang teknolohiya?

Paano s'ya makikisalamuha sa mga taong halos hindi na kilala ang kanilang kasaysayan?

Ano ang kan'yang misyon?

Makakaligtas pa ba s'ya?

×××

Simula: Agosto 14, 2020

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status