Chapter 31

Hey sexy!" 

Anang ng isang foreigner sa kaniya. Napngiti na lamang siya at napailing. Agad na nilapitan niya ang ang dalawa na nakahiga sa upoang pang beach. Tapos ng mag apply ng sunblock tapos na rin siya. Agad na itinaas bg dalawa ang shades at pinasadahan siya ng tingin. 

"Wow! Napaka ganda ng katawan Akang!" 

Bulalas ng ginang. 

"Sinabi mo pa, tanggalin mo nga yang damit na manipis Marija. At maligo ka na dun." 

Anang ina niya. Agad na napa padyak siya. Ano namang magagawa niya. Hindi niya ito pinakinggan at nagmamaktol na umupo. Alam naman niyang kaya pinapaalis siya ng inang niya dahol mag a-afam hunting ito.

"Hey hey hey!" 

Anang boses ng lalaki. 

"At saan ka na naman lumusot Xenon? I tried to find you earlier tapos malalaman ko lang na nandito ka na pala. At talagang wala kang damit? Ibinabalandra mo talaga yang katawan mong mukh

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status