Share

Chapter Two

Name: Kaiser del Mar Pineda

Age: 30

Gender: Male

Parents: Karlito Pineda / Belinda del Mar

----

DEL MAR? Kaanu-ano ito ni Ysabella? Naitanong ni Shamia sa sarili ng mabasa ang kabuuan nang information pero ang middle initial lamang nito ang nakakuha nang atensyon niya. At ang isa pa ay isa pala itong retired army commander. Pero bakit ito umalis sa serbisyo at nanatili na lamang sa pagiging bodyguard?

Agad niyang isinarado ang files nito nang may kumatok sa pinto ng kaniyang opisina at pumasok doon ang kaniyang secretary.

“Mam andito po ang mga kaibigan niyo.”

Napabuntong-hininga siya. “Papasukin mo.”

Madali naman itong tumalima.

“Ano na naman ang kailangan niyo? As you can see busy po ako.” Nanggigigil na angil niya sa mga ito na hindi naman siya pinansin instead they sit on the chair in front of her table.

“Taray mo ah. May ginagawa din naman kami uh, kaya lang hindi talaga pwede ipagpaliban ang girls bonding.” Wika ni Ysabell na nilalaro-laro ang sariling buhok habang umiikot ang mata sa kabuuan ng opisina.

“By the way where is your bodyguard Shamia? I’m so excited to meet him na.” Conyo naman na ani Lourine. At sinigundahan naman ng pangungulit ni Krystaleen na siyang pinaka makulit sa kanilang magkakaibigan.

“He’s outside.” Simpleng ani Shamia at itinabi sa gilid ang files ng bodyguard. Saka kumuha doon nang papeles na kailangan ng pirma niya.

“Ang hot talaga niya kahit sa picture lang noh?”

“Oo nga. And Oh em gee! Military graduate siya? Omooo, and he’s a former battalion commander?”

“Teka nga, kaanu-ano niyo siya Bella? Del Mar ang middle initial niya eh.”

Nabaling ang atensiyon nang dalaga mula sa binabasang papeles sa mga kaibigan na pinagkakaguluhan na pala ang files ni Kaiser.

At nakuha nang mga ito ang atensiyon niya dahil sa tanong nang ususerang si Krysta.

Kaya’t kahit di niya sabihin ay naging interesado din siya sa maari nitong isagot.

“I don’t know. Maybe just pure coincidence.”

Medyo na-disappoint siya sa sagot ni Bella pero hindi niya ipinahalata.

“Baka anak siya nang tita mo na hindi mo nakilala?”

Nangunot ang noo ni Shamia dahil sa sinabi ni Lourine. Anong ibig nitong sabihin?

“I’m not sure. Kasi di ba nga hindi ko na naabutan yung kapatid ni daddy na yun?”

“What happen to your tita?” Hindi na napigilan na sabat nang dalaga.

“Oh! On your 25th year of existence ngayon ka lang sumabat sa usapan namin.” Nakakunot noo na usisa ni Lourine. “Uyyyy your interested to your bodyguard noh?” Tukso pa nito.

 “Of course not! Na-curious lang ako sa tita mo, Bella.” Tanggi nang dalaga.

“Eh maaga daw nag-asawa si tita kaya hindi nakapagtapos ng pag-aaral, tapos kaya daw nagalit ng husto sina lolo at lola e hindi na nga daw nakatapos tapos yung lalaking kinuha pa eh mahirap – i’m not discriminating mahihirap hah sinasabi ko lang iyong ikinwento nila lolo at lola sa amin.” Sandali itong tumahimik saka nagpatuloy.

“And when I’m asking Tita’s name hindi nila sinasabi sa akin kasi hindi na naman daw siya bahagi ng pamilya kaya wala na daw rason para malaman namin ang pangalang niya.” bumuntong-hininga ito. “Kapag naiisip ko nga hindi ko maiwasan na maawa kay tita eh at iniisip ko kumusta na kaya siya no?”

“How sad nam---”

Hindi naituloy ni Krysta ang komento dahil sa pagbukas ng pinto ng opisina at pumasok doon ang kaniyang bodyguard.

“Good afternoon Mam. I’ll bought you lunch.” Pormal na sabi nito.

Tinanguan niya ang binata at nagpaalam din ito na lalabas na. Napansin niya ang mga kaibigan na palihim na nagkukurutan hanggang sa tuluyan nang makalabas ang lalaki.

“Oh My God!” Tili ni Krysta at Lourine na pinapaypayan ang sarili gamit ang mga kamay. Tulala naman si YsaBell na hindi kalaunan ay tumayo at nagtatalon.

“Ang gwapo! Omooo.”

Napailing si Shamia dahil sa reaksiyon nang mga kaibigan. Kinuha niya ang cellphone saka ini-video ang mga.

“What are you doing?” Tanong ni Bella na unang nakapansin sa ginagawa niya.

“Taking a video of you hyperventilating to other man so I can send this to your boyfriends.”

Pananakot niya sa mga ito. Na mukhang effective dahil parang robot na sabay-sabay na tumigil at tumingin sa kaniya ng masama. At akmang susugurin siya nang pindutin niya ang intercome.

At dahil ang akala ng  mga ito na tatawagin niya ang kaniyang bodyguard nagsi-tigil ang mga ito. At animo mababait na tupa na umupo sa dati nitong mga pwesto.

“Joke lang iyon. Ano ka ba!” Anang mga ito.

“Palibhasan walang boyfriend kaya maninira ng relasyon.” Nakasimangot na ani Krysta. “Bitter.” Ismid pa nito.

“Ipakaladkad kaya kita palabas, ano?” Sikmat niya dito. Nag peace sign lang ito gamit ang kaliwang kamay at ang kanan ay naka-finger heart.

Umakto siyang nasusuka at sa huli para silang mga baliw na nagtawanan.

Nang matapos ay pinagsaluhan nila ang lunch na binili ni Kaiser.

SA mga sumunod na araw ay naging hectic ang schedule nang dalaga dahil sa nalalapit na paglalabas nang magazine ng kaniyang kompaniya. At may isiningit din siyang mga photoshoot na kailangan sa susunod na magazine.

Ganoon ang patakaran sa SM. Kapag malapit na i-publish ang mga magazine na ginawa, kikilos na ulit ang photoshoot team para sa susunod na iimprenta. At siya ang cover ng bagong magazine na ipo-produce.

Kasalukuyan siyang nasa set at nag-iikot habang hindi pa siya ang sasalang sa photoshoot. Kasunod niya ang bodyguard na si Kaiser kaya hindi nakapagtataka na kumakalabog na naman ang dibdib niya.

At iyon ang ikinababahala niya. Paanong nangyari na nagagawa nang binata na paghuramentaduhin ang puso niya? Hindi pa nga niya ito lubusang kilala tapos kung makapag-react ang puso niya ay animo gigibain ang dibdib niya kapag malapit ito.

Dahil sa okupado ang isip niya hindi napansin nang dalaga na may mababangga pala siya sa isang staff na marami ang dala kaya’t hindi rin siya nito napansin.

Huli na nang mapansin niya iyon kaya’t hindi na siya nakaiwas pa. Akala niya’y babagsak siya sa matigas na sahig ngunit matitipunong braso ang sumalo sa nanggigilalas niyang pagkatao.

“Are you okay Mam?”

Hindi pa siya nakakabawi kaya’t nanatili siyang nakayakap sa binata, hindi naman ito nagrereklamo. Sa halip pinangko siya nito patungo sa dressing room niya at iniupo sa silyang nasa harap ng tokador.

Sandali siya nitong iniwan para kumuha ng tubig at ibinigay sa kaniya.

“Drink this, Mam.”

Tinanggap naman niya ang tubig saka umiwas ng tingin sa binata na mataman siyang pinagmamasdan.

“Thanks.” Aniya.

Hindi siya makatingin sa binata dahil tila ngayon lamang nag sink-in sa kaniya ang nangyari. Masyado naman yata siyang nagover react?

Matapos na maiabot ni Shamia pabalik ang bottled water sa bodyguard ay tumayo na ito sa malayong sulok ng kaniyang dressing room.

Sandali niya itong pinagmasdan. Malakas ang loob niya dahil bahagyang nakatagilid sa pwesto niya ang binata at hindi siya makikita.

Napukaw ang atensyion ni Shamia nang may kumatok sa pinto ng silid. Agad na pumwesto ang bodyguard niya sa likuran ng kaniyang assistant na magbubukas ng pinto upang makita din nito ang nasa labas ng silid bago tuluyang makapasok.

“Mam kayo na daw po ang susunod.” Wika nang Assistant niya.

Tinanguan niya ang babae saka tumayo at lumabas na rin patungo sa set. Nakasunod naman agad sa kaniya ang binata.

Masiyadong tahimik ang binata, at magsasalita lamang kung kinakailangan. Pabor naman sa kaniya ang ganoon pagdating sa mga empleyado niya ngunit bakit pagdating sa kaniyang bodyguard ayaw niya ng ganoon?

Nagsimula na ang photo shoot. Nanatili naman sa tabi ang binata na masusing nagmamasid sa paligid at animo agila ang mga mata nito na nakamasid sa kaniya lalo na kapag may lalapit sa kaniya na magre-retouch sa make up niya.

Nakakaramdam siya ng kaligtasan at kapanatagan kapag ganoon ang binata bagamat ilang araw pa lamang na nagseserbisyo ang binata.

Inabot ng maghapon ang photoshoot. Kaya’t para siyang lantang gulay ng makasakay sa likurang bahagi ng kaniyang Lexus LM Minivan.

Katabi niya sa backseat ang bodyguard niya. Mayroon naman siyang driver at okupado naman nang secretary niya ang passenger seat.

Ewan ba niya kung bakit doon napiling umupo ni Pia kaya’t walang choice ang BG niya na maupo sa kaniyang tabi. Kung minsan naman kapag sumasabay ito sa kaniya ay katabi niya ito sa likod.

Hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Kinuha niya sa likod ang unan at inilagay sa kaniyang leeg upang makapag-pahinga sandali dahil may pupuntahan pa siyang family meeting.

At mahigit isang oras ang biyahe patungo sa kanilang hacienda. Doon kasi napiling mag meeting at dinner na rin nang Sandler family. Doon naglalagi ang magulang niya kapag nagpapahinga at iniuutos sa kaniyang kapatid ang pagpapatakbo nang negosyo.

At dahil mabait na anak ang kuya niya hindi ito tumatanggi kahit na super busy din ito sa sariling negosyo at sa pamilya nito.

Hindi nagtagal ay dinalaw din ng antok ang dalaga.

Nagising siya ng huminto na ang sasakyan. At napansin niya na  meron din siyang sinasandalan sa gawing kanan niya.

Agad siyang kumilos upang tingnan kung ano iyon, o mas tamang sabihin na kung sino iyon.

Nanlaki ang mata niya ng mapag alaman na nakasandig siya sa balikat nang kaniyang bodyguard na straight na nakaupo at halos hindi kumikilos upang hindi siya mahulog. Nasa labas na din ng sasakyan ang kaniyang driver at secretary.

Agad na lumayo si Shamia buhat sa pagkakasandal sa lalaki.

“Thank’s”. aniya saka nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Naghuhuramentado na naman kasi ang puso niya.

Nasa hacienda na pala sila. At hindi manlang niya namalayan iyon. Siguro dahil sa napasarap ang talaga ang tulog niya.

Napangiti ang dalaga ng sumagi sa isip niya ang nangyari kanina. Ang hindi sinasadyang pagtulog niya sa matitipunong balikat nang binata.

Ngunit agad na napawi ang ngiti niya nang sabayan siya nang kaniyang sekretarya. “Uyy! ganda ng ngiti niyo Mam ah?. Masarap ba tulog?” Tinataas-taas pa nito ang kilay na tila inaasar siya.

Sinimangutan niya ang sekretarya. Mahirap talaga minsan na ka-close mo ang empleyado dahil nagagawa nitong biru-biruin ang Amo.

NANG makarating sa patio nang mansion ay sinalubong sila nang isang katulong at iginiya sa dining room.

Nadatnan niya roon ang buong pamilya. Nakaupo sa kabisera ang ama at ang mommy naman niya ay nasa gawing kanan nito. Nasa gawing kaliwa naman ang kuya niya kasama ang pamilya nito.

“Magandang gabi po.” Bati nang sekretarya niya sa mga ito.

“Good evening everyone.” Bati ni Shamia sa pamilya. Nagtungo siya sa tabi nang kaniyang ina. Ipinaghila pa siya ng upuan nang bodyguard niya na akala niya ay nanatili sa labas. Ang akala niya ay si Pia lamang ang kasunod niya ng pumasok siya sa hapag-kainan.

Agad din itong tumayo sa isang tabi matapos na siya ay maupo. Hinabol ito ng tingin nang kaniyang Daddy.

“Who is that man?” Hindi na napigilan na usisa naman nang kaniyang mommy.

“Is he your Boyfie Tita Mia?” Tanong nang limang taong gulang niyang pamangkin. Si Savinna.

At nang ilingap niya ang mga mata ay naghihintay rin ng sagot ang mga magulang niya ganon din ang kapatid at asawa nito.

“Nope. He’s my bodyguard, Kaiser.”

Tumango ang daddy niya. “Come Mr. Kaiser join us.”

Nagulat siya dahil sa pagaaya nang ama sa kaniyang bodyguard na sabayan sila sa hapunan.

“It’s such an honor to join you on dinner Sir but it is against our protocol.” Magalang na tanggi nang binata sa alok nang daddy niya.

Her father nodded and looks at her.

“Why?” She ask.

“He’s nice. I want him as your boyfriend though hindi isang bodyguard mo lang. Siguradong sasakit ang ulo niya sa katigasan nang ulo mo.”

“Mom si Daddy oh!” Sumbong niya sa ina na nakangiti lamang. “Nakakahiya kay Kaiser Dad. Tsaka hindi naman ako pasaway ‘no. Parang ipinamimigay niyo ako eh.” Reklamo pa niya na inani ng tawanan sa pamilya.

Nang sulyapan niya ang binata ay nakangiti rin ito at nang makitang nakatingin siya ay mabilis na pumormal at yumuko. Lalo siyang nahiya dahil doon.

“Ano ka ba naman Mia, nagsasabi lamang si Daddy ng opinyon niya.” sabat nang kuya niya. “At saka bagay naman kayo ah?” Patuloy na pang-aalaska nito.

Sinaway ito nang kaniyang hipag. “Tama na yan Sherwin, namumula na si Mia oh!”

Dahil sa sinabi nang hipag ay lalong nagtawanan ang pamilya at tinukso siya. Kesyo daw tumatanda na siya kaya ang mga ito na ang hahanap nang magiging boyfriend niya.

At ang mas lalong nakaka-gulat ay nang tumayo ang mommy niya at igiya patungo sa mesa ang binata at paupuin sa tabi niya.

Lalo siyang inulan ng tukso dahil doon. Ang binata naman ay pangiti-ngiti lamang sa tabi niya.

Hindi naman nagtagal ay kumportable na itong nakikipag-kwentuhan sa pamilya niya hanggang sa matapos ang hapunan.

And when she needed to go home, hindi siya pinayagan nang magulang. Doon na raw sila mag-palipas ng gabi. Kaya’t nagtungo na lamang siya sa kaniyang silid sa mansion na iyon.

Nagtaka naman siya nang sumunod sa kaniya ang ina at kasama nito ang bodyguard niya.

“Hijo, dito ka sa tabing silid nang aming dalaga para mabantayan mo pa rin siya kahit nasa silid siya.” Wika nang ina.

Nang makapasok sa silid ang binata ay binalingan siya nang ina at saka siya kinindatan.

What was that?

Hindi matapobre ang pamilya niya pero hindi rin naman ito ganoon na nagbibigay nang special treatment sa mga tauhan. Ngunit bakit ganoon ang tungo nito sa kaniyang bodyguard?

Naisip ba nang mga ito na papatulan siya nang binata?. Baka pa meron itong kasintahan sa lugar nito.

Sa naisip ay napahawak siya sa dibdib dahil tila may karayom na tumusok doon.

“Ms.Shamia okey lang po kayo?” Tanong ni Pia na sumunod na rin sa kanila.

“I’m okey Ms.Alvaro. Go to your room.” Utos niya sa babae. Nasa unang palapag ang mga guest room at doon ito tumutuloy kapag kasama niya ito.

Bago pumasok sa sariling silid ay sinulyapan muna ni Shamia ang kwarto nang binata.

Hindi niya alam kung papaano haharapin kinabukasan ang binata dahil sa komosyon na ginawa nang pamilya.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status