Share

Chapter 19

Hindi na napigilan pa ni Thaddeus ang kakaibang nararamdaman para kay Maria, pinaghalong pagnanasa at kakaibang damdamin ang nararamdaman niya ngayong angkin niya ang mga labi nito at nakadikit ang malambot nitong katawan sa kanya.

For goodness sake! She was naked! Palatak niya sa isipan.

"Thaddeus..." Mahinang ungol ni Maria sa kabila ng pagpapalitan nila ng halik. Natuto na rin itong sabayan siya sa halik na pinaparanas niya rito. And damn it! It feels so good kahit pa sabihing hindi ito ganoon kagaling humalik.

Thaddeus hand cupped her ass and squeezed it lightly, she moaned for what he did. Aside of her pretty face, she has an amazing body.

Mabilis niyang hinubad ang suot niyang tshirt, he wanted to feel the warmth of her body and her soft and perky breasts. I wanted her...

Thaddeus ravished Maria's already swollen lips and his other hand is busy kneading her breasts. She

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status