Share

Kabanata 17

Kabanata 17

Talk

Hindi ako bumangon sa higaan namin kahit pa kanina pa ako gising. I let my sighed hard pumice in me. Hindi ko akalain na magagawa namin iyon. Magagawa sa lamesang kinakainan namin.

Tama nga ang mga sinabi ng kaibigan ko. It was a good feeling last night. I remember every thrust he did, it was filled with love and care. Every spur his seeds inside me, indicated of his pure loved. Yes, ilang ulit pa naming ginawa iyon hanggang sa umabot kami ng umaga.

I didn't know that it was Karl Marx first too. Kaya sobrang nasabik yata sa akin kagabi at inangkin ako ng paulit-ulit. Ilang beses niya ding pinasok sa akin ang katas niya at pakiramdam ko punong-puno pa ako hanggang ngayon.

Nanlaki ang mata ko ng maalala ang lahat. Pakshet kailan ako huling dinatnat? I remember my last period was second week of last month and it was far now. Oh shit matagal na akong dinatnat at may pakiramdam akong hindi mabuti. What if I am fragile? What if I get pregnant?

Libo-libong tahip ng kaba a
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status