Share

Kabanata 22

Kabanata 22

Darkness

Life must be beautiful and productive. Life makes all worth it. I have seen people who fell in love and happy. I have seen couple who survive and still holding onto each other. I have seen life who had been survive and still breathing.

But...I am the only one who didn't survive for the life I want. I didn't survive and now I am throe. I had been wishing to have the life I want...but it seems the world wouldn't like to grant it. Never.

I smiled to the person who saved me from everything. I smiled to the man who had been in my side to support me and never leave me. I smile to him...the man who make my life subsist.

"It has been five years from now Martha. Limang tao na tayong nandito sa Nuuk, wala kabang balak na umuwi sa Pilipinas?" Chancellor voice echoed.

Umulit akong ngumiti at hinimas ang balikat niya. Nasa terrace kaming dalawa at tinitignan ang magandang tanawin ng mga bumabagsak na snow. Malamig dito at halos limang jacket ang isuot namin dito. Lalo pa ngay
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status