Share

Chapter 14: Disappointed

Reveca's POV

Nang sumapit ang gabi ay pumunta na ako kung saan kami magkikita nina Emma at kasama ko yung pwede maka tulong sa amin.

"Si Reveca." Ani Ayeesha nang makababa na ako sa kwarto kung saan kami nag-usap kanina.

"Kasama muna ba yung sinasabi mo?" Tanong ni Degon kaya tumango nalang ako. Tiningala ko ang paningin ko sa pintuan sa taas at sininyasan ko itong bumaba na. Nang makababa na ito ay nagulat sila dahil sa nakita nila.

"Nag t-trabaho sya sa Emperor Blood?" Hindi maka paniwalang tanong ni Ayeesha.

"Pwedeng ganon, pero napag-uutosan rin lang naman ako." Depensa nito sa sarili.

"Sino sya?" Takhang tanong ni Emma. Sila lang ni Reco ang hindi nakakakilala sa kanya dahil baguhan lang sila dito.

"S

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status