Share

PAKANA 1

Nuong araw ng pamangkaw ay abalang-abala ang tagapag-ingat ng palasyo dahil bahagi ng kanyang tungkulin ang ritwal at pagdiriwang. Kung saan ay sa kanya dumadaan ang lahat ng pag kilatis sa mga pagkain, sa mga gamit na gagamiting palamuti,mga tela at kabuuang pag-aayos sa bulwagan ng ritwal. Bukod pa duon ay kinailangan pa nuong tumungo sa kaban ng palasyo ang tagapag-ingat upang mag labas ng mga ginto at pilak ng saganun ay makabili sila sa pamilihan ng mga alay para sa ritwal dahil nga si Lady Gania ang tagapangasiwa sa kaban ng buong Bayan ng Virgania. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit natagalan siyang makapag ayos sa sarili upang makahabol sa pamamangkaw ng prinsessa at prinsipe.

Nang matapos ang pag hahanda ay nag simula na nga ang nasabing pamamangkaw, Kaya ang tagapag-ingat ay nag madaling tumungo sa kanyang Dampa upang makapag palit ng kasuotan at dahil iba ang kasuotang ginagamit niya bilang isang tagapag-ingat ay kinailangan niyang palitan ang lahat ng kanyang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status