Share

Chapter 6

"CLOSE friends sila nung biktima pero walang motif sa pagpatay. Madalas silang nakikitang magkasama pero wala namang nakiktang ibang kinikilos si Ms. Santiago." Bungad ni Jaspher.

"Na-contact mo na ba 'yung kaibigan niya?" I asked.

"Yes, sasama ko na lang dito kapag okay na 'yung schedule niya."

I nodded and started reading.

Naka-schedule na ang second trial ni Maple by Thursday, kaya pilit kong hinahanap ng butas 'yung kaso niya dahil Martes na ngayon.

"Pagtimpla pa kita, Attorney?" Rinig ko saad ni Iñigo.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status