Chapter 38

***This POV will explain what really happened behind Chris' POV***

Third Person POV

*Flashbacks*

Ang totoo, hindi natin kayang labanan ang mundo. Kung malupit ito, ay malupit ito at hinding-hindi ka sasantuhin.

Mapaglaro ito, at pilit na ipagkakait sa atin ang mga bagay na gusto natin. Hindi palagi ay hahayaan tayong maging masaya, na maging malaya kasama ang tao na gusto talaga nating mahalin at makasama.

Iyong tipo na pilit mo nang inilalayo ang sarili mo sa isang sitwasyon na alam mong mahihirapan kang tanggapin, at masasaktan ka lamang lalo, pero paulit-ulit ka paring ilalapit nito sa bagay na alam mong--- maaari na muling ikawasak ng iyong puso.

Alam kasi nito kung ano ang kahinaan mo. Alam nito, kung saan tayo dapat na matututo.

At hindi natin alam, walang makapagsasabi kung anong kapalaran ang mga naghihintay sa atin

Jennex

Huwag ng pahuhuli sa nanalapit na pagtatapos ng kanilang kwento. Ito ba ay mauuwi sa happy ending o tulad ng mga kwentong pag-ibig sa tunay na buhay na hindi lahat ay nagtatapos sa masayang wakas? Abangan ang naiiwan na tatlong kabanata!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status