Share

18: When Andro Called

Hindi pa natatapos ang araw ngunit lantang-lanta na ang katawan ni Leticia. Pagdating sa bahay nila, nagtuloy-tuloy siya sa pagpasok sa kanyang kwarto. At binagsak ang katawan sa kama.

Her mother was not here. Pumapasok ito bilang tindera sa isang wholesale and retail store, samantalang abala sa pamamasada ang kanyang ama. Mamayang gabi pa ang dating ng dalawa. 

Leticia was left alone in the house. And she was bored. Wala naman siyang dapat ayusin. Bago siya nagkukumahog na umalis ng bahay kanina, she made sure na maglinis muna.

Maganda sanang gumala nang mawala naman pansalamantala ang problema niya, kaso wala siyang kaibigan. Ilag din ang mga kapitbahay sa kanya. Maybe that was because sinasaway ng ina niya ang lahat ng taong nagtatangkang lumapit sa kanya. Para  walang mangyaring masama sa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status