Finale

Sa Hacienda Falcon ginanap ang kasal nila Gregor at Olive.  Naroon ang malalapit na kamag-anak, kaibigan, at empleyado ng mga Falcon.  Ang tanging bisita ni Gregor ay ang kapatid niyang si Arthur at pamilya nito, ilang tauhan sa Angeles Builders, at ilang malalapit na kaibigan.

"Kung hindi ko lang kinakatakot na aatras ka sa kasal, hindi ako papayag na dito tayo nagpakasal at titira mula ngayon.  I can afford to give you a grand mansion.  Ano pa't naging engineer ako?"

Ngumiti nang matamis si Olivia habang nakayakap na rin sa kanya.  Nag-alisan na ang mga bisita at nakatanaw na lang sila sa malawak na lawn sa ibaba.  Alas onse na halos natapos ang party.  Si Romano ay kinuha muna ng mga kapatid ni Olive para magkaroon sila ng panahon sa isa't isa.

"I want our children to have a happy childhood -- yung may malawak na tatakbuhan, malayang makakapaglaro sa damuhan, may mga punong maaakyat.  Pag-aari namin ang lupaing ito at g

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (14)
goodnovel comment avatar
Melanie Amar-Ponce
wow nice ending...thank u Ms. Weng sulit ang coins di nakakasawang basahin mga story nyo...God bless u Idol...️...️...️...
goodnovel comment avatar
Sharon May Guarin Topia
thanks ms weng.. ganda ng story den.....
goodnovel comment avatar
Day Villorejo
thanks for the wonderful love story of Gregor and Olivia Ms. Weng...............
VIEW ALL COMMENTS
DMCA.com Protection Status