Share

Chapter 10: Humiliation

Ilang minuto akong natigilan matapos marinig ang sinambit ni Ayla, gulat kong tiningnan ang pwesto na kung saan nakatayo ang lalakeng elf habang nguya-nguya ang kinuhang prutas. Napanganga ako sa gulat at randam ko ang paglambot ng mga binti ko ng makita ang prutas na may mga kagat niya. Nilingon ko si Ayla na may kaba at binilang ulit ang prutas na kinain ng lalakeng elf.

“Are you sure that girl can pay that large amount of maritas fruit?” rinig kong sambit ng nasa likuran ko.

“Are you blind? Don’t you see that she was trembling?”

“I think she doesn’t have a penny.”

“This girl will be a laughing stock!”

Palihim akong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. 

‘ Maritas fruit= 3 silver each'

‘Abano fruit= 10 copper each'

Pabalik-balik ang paningin ko sa dalawang prutas na magkatabi habang naguguluhan. Ba’t ang laki ng agwat ng presyo ng dala

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status