Share

CHAPTER 8: BLYTHE

"THE FORBIDDEN ROOM"

"HUWAG, PAKIUSAP..." pagmamakaawa ni Blythe habang ang butil ng mga pawis ay mas dumadagsa pa sa kaniyang malinis na noo. "Hindi. Wala akong ginagawang masama, pakiusap!!"

Blythe rose from the bed feeling the shortness of her breathing, the way she clutched her blanket looked as if she was going to ruin it. God, another nightmare struck her peaceful sleep again, and just like what happened after her mother's accident, nobody is there to comfort her and give her a glass of water. In her throat were embers that were drying it so much. Probably she gets it from crying and screaming once in a while.

Huhamahangos niyang nilingon ang larawang naka-tayo sa kalapit na mesa ng kaniyang kama. Bahagya pang nanghina si Blythe nang maalala ang kalagayan ng kaniyang Mama Celia sa hospital ngayon. To survive and ive, she'll be needing the operation sooner and Blythe has to go for extra measures for that to happen.

Kalaunan ay bumaba siya sa may kusina para uminom ng tubig, haban
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status