Agreement Under The Moonlight

Agreement Under The Moonlight

By:  JuannaMayo  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
10
3 ratings
160Chapters
3.4Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Embedded in the undying feud between the Monroe's and the Villalobos was the bitter memory of the past when the father of the 5th generation of coven, Don Honoracio Monroe died out of unknown disease. His loss brought them commotion when the Villalobos presented a young lady as the Don's other daughter. Doña Victoria never recognized such disrespect to the good memories of her late husband and so she deprived the young Villalobos of her rights for her inheritance... Since that night, the killing never ended. Each of them was forced to leave the grand lives they had in order to keep their safety. In fear of his new born child, Vico sent Victorina Aurora together with their most trusted servant away... Since then, the search for the Monroe's heiress gets on fire. The Monroe's most trusted man, Alezzandro Vizmanos from the werewolves tribe found her in her new name as Blythe Hernandez and identity as a waitress in Ekztatica club, working hard for her ill mother. It's her needs that made her sign his proposal with eyes closed. Zandro held her tight in his fingers just what the Monroe's wants him to do. But he opposed the plan when he kept Blythe away from them... Little did they know, Zandro has been keeping wrath for the death of his dear Cassidy. The servant who took care of Blythe; she died for the Monroe's yet they never recognized her loyalty. Every night, as he watches Blythe sleeping peacefully, Zandro was tempted to kill her. But as days passed by, he used to see from her eyes the spark from Cassy's eyes he once adored. Blythe's giving his heart wild beats. Will he still continue his plan of killing her or he'll rather kill his heart to stop pulsating insanely?

View More
Agreement Under The Moonlight Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
user avatar
Joana May Baldoz
Interesting and mysterious. Worth reading! Keep it up, author... .........
2022-04-13 17:51:46
3
user avatar
Caroline
Must read. Great job (with wink and thumbs up) .........
2022-02-17 10:08:49
4
user avatar
JuannaMayo
......... Nice!
2022-02-17 09:55:16
5
160 Chapters
CHAPTER 1: BLYTHE
"HUSBAND AND WIFE" LOVE IS like the luminous full-phase moon glowing from the night sky; it doesn't usually appear every single night but when it does, everyone makes sure to cherish it a lot... Gaya sa paniniwala ng dalagang si Blythe— ang prinsipyo ng dalaga pagdating sa pag-ibig at kasal ay sinsagrado ng altar sa bawat simbahan. Hindi man siya pinalad na lumaki sa piling ng kaniyang tunay na ama't ina, wala mang kabiyak ang itinuturing niyang ikalawang ina ay ni minsan hindi nawala sa isip niya ang kahalagahan ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang taong magpapakasal o magsasama. Para sa dalawampung taong gulang na dalaga, isa sa pinakamahalagang sangkap ng kasal ay ang pag-ibig.But with her case right now, their needs; and her unending problems it seems that her principles and beliefs have no part to take in her life at the moment. Her Mama Celia has been hovering between life and death; sa tindi ng dinanas nito sa kaniyang aksidente ay kinakailangan ng ginang na ma-operahan sa lalo
Read more
CHAPTER 2: ZANDRO
"ALL FOR MY DEAREST"WATCHING the luminous Luna up in the night sky used to be Alezzandro's pastime when he was looking for something to blame for the troubles coming into his life. The thick clouds around her seemed like protecting their muse from the dagger look that his eyes have been throwing since he leaned on the railing of the balcony outside his penthouse while drinking his favorite red wine. To escape the sudden rise of hell in his mansion was his plan, only to be ruined by the memories that happened hours ago that keep on flashing inside his head. What he feels towards that damn monster is something beyond fury, that's too shallow to describe the fire blazing hotter in his chest for a decade now. It didn't just burn him alive but it ruined everything around him that Zandro actually lived in the dark for the rest of his life. The wrath he's been keeping through the years intensifies every time he sees her pretty face, the damn sweet smile owned by Blythe, or would it be more
Read more
CHAPTER 3: BLYTHE
"MAGIC LOTION"FREEZING IN terror— no! She's actually dying in horror. The tiny flame of courage blazing in her chest died down in a splash of fear as Blythe found her now-conscious body lying on the dirty ground of the dark playhouse soaking in this fishy, creamy; and thick maroon liquid. The smell is making her wanna puke! Why she is lying out there is still a question for Blythe, but the biggest question that's making her head haywire is the blood flowing out of her ripped skin all the way through her veins. God! Imagine the dread clawing around her body as if there's a giant and cold hand that's gripping her to death, making her breathless. What really happened? Nanghihina siyang bumangon at mabilis na tumakbo patungo kina Mother Superior para ipakita ang nagdurugo niyang braso at dibdib. Habol-habol niya ang kaniyang numinipis na hininga nang pumasok siya sa bulwagan ng bahay ampunan. Hindi pa siya nakaka-bawi sa kilabot na yumayapos sa kaniya ay muli na namang natulos ang mali
Read more
CHAPTER 4: BLYTHE
"HER MAMA IS THE BEST" WALANG NAGAWA si Blythe nang araw na iyon kun'di bumalik na lang sa kaniyang silid at doon magtampisaw sa kabagutan at pag-aalala. May ilang pagkakataong na-aaliw siya sa pagbabasa ng mga dala niyang libro at notes galing sa kaniyang klase— and speaking of that thing— aside from her work which she sets aside since she lived with Attorney Vizmanos mansion, hindi na rin siya nakaka-pasok sa kaniyang klase mga ilang araw na rin ang nakakalipas. Ang sabi naman ni Attorney Vizmanos ay gagawan nito ng paraan ang tungkol doon, maybe home school?Even her best friend Claudia was inviting her for a dinner with her newfound family last time. Napa-ngiwi si Blythe nang maalalang hindi niya rin ito nagawang pagbigyan. Nagkasunod-sunod na kasi ang mga problema at kaguluhan sa kaniyang isip kaya't nalimutan na ni Blythe ang tungkol sa mga iyon.Ang balita pa naman niya kay Addi ay may mayamang dine-date ang kanilang kaibigan ngayon. Blythe actually saw her ring with an elegant
Read more
CHAPTER 5: BLYTHE
"MI AMOR"THE DEAFENING silence that's roaring between the newlyweds since they went home from the hospital is starting to make Blythe crazy, as well as the anger breaking in his face earlier was enough cue that he's mad of what she has done. Truly that what she did is a violation of their agreement, and violation means punishment or chastise. Blythe would understand it but as to what Attorney Vizmanos doing— he was just calmly walking ahead of her, both hands were inside his pocket and his head was up as if he's boasting over someone. Wala ba itong pakialam sa nagawa niya? Ayos lang ba ritong tumakas si Blythe at lumabag sa utos nito? If so, what were the rules for? "Attorney," she called out after an audible sigh. Her chest can't hold it back anymore. "Pasensiya na po sa nagawa ko, hindi ko naman gustong labagin ang rules mo pero hindi ko lang kasi mapigilan, e. Miss na miss ko na si mama at—" "But I'm also telling you that my house isn't like your university where you could just
Read more
CHAPTER 6: BLYTHE
"THE DEATH OF HER"NOW THAT Zandro has mentioned that, nagbalik muli sa ala-ala ni Blythe ang dahilan kung bakit siya naroon sa bahay ng binata at kung saan nagsimula ang kanilang kasunduan. Para iyon sa mas mataas na posisyong nais nito at makukuha lamang niya iyon kapag napa-tunayan na nito sa matandang judge ang kaniyang sarili at siya ang pinili nito mula sa linya ng mga pinakamagagaling na mga abogado sa bansa."Gagawin ko," pagsang-ayon ni Blythe. "Great... Now, what is it that you need for that idiot?" "May pangalan siya, siya si Luiz," matapang niyang saad. "At wala siyang kasalanan sa nangyari. Ako ang pumilit sa kaniyang ilabas ako. Tutol naman talaga siya sa ideya ko, pero—" "Stop beating around the bust..." He gave her an icy-cold stare. "Go straight to the point now." "Ako na lang ang parusahan mo," she claimed without having a second thought. Kinagat ni Blythe ang pang-ibaba niyang labi, natatakot siya ngunit kailangan niyang harapin ang bunga ng kaniyang kapangahasan
Read more
CHAPTER 7: ZANDRO
"CASSIDY CORREA VILLALOBOS"THE PRIVATE meeting continues inside the huge office of the Monroe's mansion, Zandro's eyes keep on sticking around the people that his family has been serving for how many decades now. The Monroes and his respectable parents were good friends which actually started with the late Don Honoracio Inocencio Monroe who has been nothing but a charitable and great leader dating back to the early 1940s. The different charity events he founded were what gives his father— retired Lt. Col. Arquero Augusto Vizmanos— the chance to attain an education which led him to the successful life he has today.Utang na loob at pagkakaibigan, sa madaling salita— iyon ang nagkukulong sa kanilang pamilya para manatiling naka-bigkis sa lahing minsan sa kasaysayan ay mortal nilang kalaban. At ang utang na loob ding iyon ang sumasakal sa leeg ni Zandro para sundin ang lahat ng nais ng kaniyang butihing ama na siyang kumupkop dito at bumuhay simula nang ma-iligtas siya nito mula sa kamay
Read more
CHAPTER 8: BLYTHE
"THE FORBIDDEN ROOM""HUWAG, PAKIUSAP..." pagmamakaawa ni Blythe habang ang butil ng mga pawis ay mas dumadagsa pa sa kaniyang malinis na noo. "Hindi. Wala akong ginagawang masama, pakiusap!!"Blythe rose from the bed feeling the shortness of her breathing, the way she clutched her blanket looked as if she was going to ruin it. God, another nightmare struck her peaceful sleep again, and just like what happened after her mother's accident, nobody is there to comfort her and give her a glass of water. In her throat were embers that were drying it so much. Probably she gets it from crying and screaming once in a while. Huhamahangos niyang nilingon ang larawang naka-tayo sa kalapit na mesa ng kaniyang kama. Bahagya pang nanghina si Blythe nang maalala ang kalagayan ng kaniyang Mama Celia sa hospital ngayon. To survive and ive, she'll be needing the operation sooner and Blythe has to go for extra measures for that to happen.Kalaunan ay bumaba siya sa may kusina para uminom ng tubig, haban
Read more
CHAPTER 9: ZANDRO
"I'M NOT PAYING YOU TO ACT THIS WAY"MARIIN ANG pagkakatiim ng bagang ni Zandro habang paulit-ulit na idinarampi ni Antonette ang bulak na mayroong alkohol sa kaniyang basag na nguso. Masyadong naging ma-init si Dimas kagabi para manuntok ito nang gano'n kalakas kay Zandro at kung sinusuwerte pa siya ay sa takot niyang mahuli siya ni Blythe kagabi sa silid nito ay masyado siyang nataranta sa pagtakbo na halos bumangga ang kaniyang mukha sa may pinto. Damn his poor handsome face!"I don't really know what's going on with you, Zandro. The other day, I caught you having your sweet time with her. Then, what now? Watching her sleeping in her room for goodness sake?"Bahagyang iniwas ng binata ang mukha niya mula sa kaibigan niyang kanina pa siya sinesermonan. Lukot ang noo niya itong tiningnan."What sweet time are you talking about?"Ibinaba ni Antonette ang hawak nitong bulak at bahagya itong humilig kay Zandro para tingnan siya nang diretso sa kaniyang mga mata."Mi amor," anito na halos
Read more
CHAPTER 10: CLAUDIA
"SHE'S ALIVE AND VERY HAPPY"IT'S BEEN five years now since Claudia learned about the tragedy that happened to her loving sister— the death of Cassidy at the hands of the man she trusted and loved so much. Out of the molten fury that wrapped her heart, she accepted the agreement of alliance from Dimas Vizmanos against his younger brother who is also the one who murdered her sister.Paulit-ulit niyang ini-itsa ang maliit na garapon sa ere kung saan naroon ang mahiwagang mga bagay na tiyak siyang ikina-uulol ni Zandro matapos niya iyong nakawin at itago simula nang gabing iyon. Gaya ng naka-paloob sa plano nila ng nakaka-tandang Vizmanos ay kinuha niya ang loob ng binata habang nagpapanggap siyang anak ng isa sa kanilang mga kasambahay at nangangailangan siya ng tulong laban sa kasintahan niyang huma-harass umano sa kaniya. The brilliant attorney had never been easy to tame nor to fool, the way he asked questions and he investigate gives Claudia a frequent heart attack. Kaya naman sa ta
Read more
DMCA.com Protection Status