Share

Special Chapter

Note: Special Chapters are narration of historical connection of the characters from the story.

Itinulak ng hangin ang isang patay na bulaklak, naiwan ang ilang talutot kasabay ng pagkuha ko rito. Namuo ang isang maliit na ngiti sa aking labi. Sa pagsipol muli ng hangin ay marahan akong umindayong sa tugtuging mahinang kinakanta.

"Ikaw ay isang rosas, na humahalimuyak. . . at wala kang katulad." Tinanaw ko ang langit. Itinaas ang dalawang kamay, wari'y isang paru-parong handa nang lumipad. I closed my eyes. Sa pagtama ng liwanag mula sa buwan at mga butuin namumukadkad ang taimtim kong pangarap.

Umupo ako sa sementadong kalsada, pinapagitnaan ng irigasyong tubig na siyang patuloy na nagbibigay buhay sa palayan ngayong buwan ng tagtuyot. I turned on my pocket WiFi at maging ang dalang portable laptop.

I searched for youtube at kinalkal ang recently watched, hanggang mahanap ko ang huling interview niya. He looked still so dominant in here, matatapang na mga m
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status