Share

Special Chapter #4: When We First Met [Izaak & Lacy]

Special Chapter #4: When We First Met [Izaak & Lacy]

Pinatawag si Lacy sa palasyo upang makipagkita kay King Levi, kaya naman nag-aayos na siya ng kaniyang susuotin at ang mga dadalhin niyang appreciation gift para sa hari. Pasasalamat na rin dahil inimbitahan siya nito.

Yumuko sa kaniya si Aziz matapos nitong matapos ang kaniyang tali sa buhok. Tinignan ni Lacy ang kaniyang sarili sa salamin nang maigi at nang wala siyang nakitang mali, tinignan niya si Aziz at tumango rito.

Yumuko naman si Aziz upang magpaalam at kasabay ng iba pang maid. Napangisi si Lacy sa kaniyang itsura at hinawakan ang kaniyang dibdib patungo sa kaniyang tenga.

"Perfect," she mumbled.

Isang katok sa pintuan at ang kasunod ay ang boses ni Jerome. "Young lady, the carriage is ready," sambit nito. Mas lalo namang napangiti si Lacy nang marinig ito at lumabas na sa kaniyang kwarto.

Nakahilera ang mga maid sa labas ng kaniyang kwa

oshbol

This is the last chapter of CS #1: Diadem. Thank you all so much for your love and support. See you on the Season 2 of Diadem!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status