Share

Nine

"Why wouldn't I be formal? You're my boss and I’m just an employee." Inayos ko din ang dress ko.

"Maybe because, I would and will fire you, if you continue being so formal." Ngumiti siya at tumalikod.

Napanganga na lang ako sa mga sinabi niya. "He's so unbelievable Dahil lang dun tatanggalin niya ako?" Bulong ko sa sarili ko.

"Follow me Anna, if you want to continue working for me." Nagsasalita siya habang palayo sa akin, palabas ng pantry. Wala akong nagawa kun’di ang sumunod sa mga gusto niya. Sabi ko nga kanina, I'm just an employee and he’s my boss.

"Have a sit." Itinuro niya sa akin ang upuan sa harap ng table niya. Umupo ako doon at tinignan ko siya habang umuupo din siya. "Alam mo na ba ang gagawin mo? Sigurado ka ba na kaya mo ang magiging trabaho dito? I don’t tolerate quitters, Anna."

"Of course, kung hindi kaya, kakayanin pa din. But honestly, hindi ko pa rin naman alam ang mga dapat kong gawin, pinaalis

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status