Catalog
39 Chapters
Prologue
"Ooohhh... William..." malakas na ungol ni Diana habang dinidilaan ni William ang hiyas niya.Nakita niyang tumayo si William upang ibaba ang suot nitong pantalon kasama ang boxers nito at doon nasilayan niya ang kahabaan ng asawa ng kaniyang kaibigan.Napaupo siya mula sa pagkakahiga sa kama. "Woah! I can't wait to feel that inside me," nakangising wika niya sa lalaki.Ngumisi rin ito sa kaniya. "Want to taste it?" saad pa nito."Of course," turan niya rito at nagmadaling lumuhod sa harap nito. Dinakma niya ang pagkalalaki nito at agad na sinubo."Fuck! Ooohhh..." ungol nito at diniin pa ang ulo niya dahilan upang mas pag-igihan pa niya ang ginagawa.Dahil sa init at kahit paano ay nasasarapan, agad na nilabasan si William. Nagulat naman si Diana dahil doon ngunit sinalo iyon ng kaniyang bibig."Ughh..." dagdag pang ungol ng lalaki at napakagat pa ng labi habang bi
Read more
Chapter 1
KAUUWI lang ni Gianna galing sa trabaho. Sumampa siya agad sa kama dahil sa sobrang pagod. Pumasok ang asawa niyang si William at humiga sa tabi niya.Hinalikan niya si William sa pisngi. "Tulog na ba 'yong mga bata?" tanong niya rito.Tumango ang asawa niya. "Idlip ka na muna. I know you're tired." Niyakap siya nito."By the way, hon," ani Gianna nang may naalala siya. "Naalala mo 'yong best friend kong si Diana na lagi kong sinasabi sa 'yo? Lilipat na naman siya ng work. This time, dito sa lugar natin."Gano'n ba?" sabi ni William na hindi naman interesado sa sinabi niya."It's been six years noong huli kaming nagkita. I really missed her."Bumuntong-hininga ang asawa niya. "You can invite her dito sa bahay if you want. Para na rin magka-bonding kayo kahit isang araw lang."Napanguso na lang si Gianna sa sinabi nito na kahit isang araw lang. Pagkuwan ay nakaidlip
Read more
Chapter 2
PANGALAWANG araw na ng pananatili ni Diana sa bahay ng kaibigan niya. Nag-volunteer siyang tumulong sa mga gawain upang may pakinabang naman siya. Nahihiya rin naman siya kahit paano. Nais mang tumanggi ni Gianna ngunit wala na itong nagawa dahil nagpupumilit si Diana. Sina Diana, Manang Neneng at mga bata lamang ang naiwan sa bahay dahil pumasok na sa trabaho ang mag-asawa. Kararating lang ni Manang Neneng kahapon mula sa probinsiya. Maraming tanong si Diana sa kaniyang isipan kung kaya't naisipan niyang itanong ang mga ito sa katiwala ng mag-asawa."Talaga? Kaya naman pala gano'n na lamang ang trato ni William sa 'kin," wika ni Diana.Nalaman niyang ganoon talaga si William kapag hindi nito gusto ang isang tao. Suplado ito ngunit marunong naman itong makisama at makisabay sa mga tao. Sadyang ayaw lang nito sa mga taong hindi nito gusto."Bakit naman kaya gano'n? Best friend naman ako n
Read more
Chapter 3
SA tapat ng nakabukas na TV ay ang mahabang sofa na inuupuan ng magkatabing sina Gianna at William. May dalawang sofa naman na hindi gaanong kahaba ang nasa magkabilang gilid ng mahabang sofa at doon sa kanan nakaupo si Diana.Sagot nga pala ni Diana ang mga inumin nila dahil sa ibinigay sa kaniya kanina ni Jack. Maingat naman si Diana kaya hindi ito nabubuntis. Isa pa, nagpi-pills siya.Habang nag-iinuman sa living room, panay ang kuwentuhan ng magkaibigan. Sumasagot na rin paminsan-minsan si William sa mga tanong ni Diana. Madalas na sumusulyap si Diana sa asawa ng kaibigan niya dahil nasa saktong puwesto siya nakaupo.Napapansin na rin ni William ang madalas na pagsulyap at pakikipag-usap ni Diana sa kaniya sa halip na ang kaibigang si Gianna ang kausapin nito. Wala naman iyon kay Gianna dahil wala naman itong malisya at nakikipagkaibigan lang si Diana."Hon, parang nahihilo na yata ako," wika ni Gianna kay Willi
Read more
Chapter 4
"HON, huwag mo nang papuntahin ulit dito sa bahay 'yong kaibigan mo. Maliwanag ba?" ani William nang buhatin niya ang anak na si Wyler mula sa asawa.Tumaas naman ang kilay ni Gianna sa narinig mula sa kaniya. "Why?" nagtataka nitong tanong."I just don't like her," tipid niyang sagot.Natawa naman ito at kinurot ang pisngi niya. "Hon, just don't mind her na lang. Gano'n na talaga si Diana."Hindi na lang sumagot si William at tahimik na lamang siyang nagpapasalamat sa isip niya dahil wala na sa kanilang pamamahay ang kaibigan ng asawa niya. Natatakot siya na baka may mangyari pa kapag nanatili ang babae sa kanilang bahay.***NAGDALA naman ng lalaki si Diana kinagabihan sa kaniyang condo. Habang nangyayari ang mainit at mapusok na pagtatalik nila ay iniisip niya na ang lalaking kaniig niya ngayon ay si William na asawa ng kaniyang kaibigan.Na
Read more
Chapter 5
"GOOD morning, Sir Paulo!" bati ni Diana nang dumating na ang kaniyang boss."Good morning!" ganting bati naman ng boss niya. Bago ito tuluyang pumasok sa sariling opisina nito ay napalingon pa ito sa kaniya dahil kapansin-pansin ang sobrang iksing suot niya na sinadya niya talaga. Muntik na ring lumabas sa suot niya ang malulusog na dibdib. Nginitian lang niya ito nang nakakaakit.Si Diana ang bagong sekretarya ni Paulo dahil nag-resign ang dati nitong sekretarya. Si Paulo ang may-ari ng kompanyang ZNZZ, Inc. na isang manufacturing company. May asawa na ito at ayaw nito sa mga babaeng nang-aakit ng may asawa na.Pagkaupo nito ay kinuha nito ang resume ni Diana at tinignang muli. Huminto ang mga mata nito sa work experiences ni Diana. Nagtataka ito kung bakit ganoon na lamang karami ang work experiences nito. Hindi man lang umabot ng isang taon o kaya'y anim na buwan man lang.Lihim naman itong nagreklamo kung bakit
Read more
Chapter 6
NAKITA na ni William si Diana kaya nilapitan na niya ito at tinawag. "Diana, wake up!" Hindi naman sumagot si Diana kaya kinalabit niya ito at muling ginising. "Hoy, Diana! Wake up!" naiinis na sabi ni William.Naisipan nang idilat ni Diana ang mga mata at tumingin sa guwapong mukha ni William na ngayo'y nakasimangot at halatang naiinis."William, please take me home," sabi Diana. Inalalayan siya ni William na makatayo."Can you move faster, Diana? Nakakaabala ka na!" galit na wika ni William."Ito na nga, oh!" medyo inis na sabi ni Diana dahil sa trato sa kaniya ni William. Binitawan naman siya ni William kaya muntik na siyang matumba. Naglakad palabas si William kaya tinawag niya ito. "William! Wait for me!"Hindi siya pinansin ng lalaki. Hindi man lang siya nito nilingon hanggang sa tuluyan na itong nakalabas sa bar. Walang nagawa si Diana kundi ang sumunod na lang. Akala niya ay bubuhatin siya n
Read more
Chapter 7
PUMASOK na si Paulo sa trabaho at agad naman siyang binati ni Diana nang makita siya nito. Nakapasok na siya sa kaniyang opisina at napansin naman ni Diana na hindi ganoon kaayos ang pagkakasuot ng necktie niya kaya naisipan nitong sumunod sa loob ng opisina niya. May binabalak din ito sa isipan nito."Why are you here, Miss Villagracia? I didn't call you to come inside," bungad na tanong niya sa kaniyang sekretarya habang nakatayo siya malapit sa desk at inaayos ang necktie niya."I noticed your necktie kasi, Sir," paliwanag nito. "Uhm, can I?" Sinenyasan siya nito kung puwede bang ito na ang mag-ayos ng necktie niya.Nagdalawang-isip naman siya kung papayag ba siya. Ngunit hindi pa siya nakakasagot ay lumapit na ito sa kaniya upang abutin at ayusin ang necktie niya.Wala nang nagawa si Paulo kundi hayaan na lang ito. Habang ginagawa ito ni Diana ay inilapit nito talaga nang sobra ang katawan nito sa kaniya kaya napapaatras siya hanggang sa napasandal siya sa may desk. Nagulat siya n
Read more
Chapter 8
"MANANG! We're here na po!" anunsiyo ni Gianna pagpasok ng bahay. Nanlaki naman ang kaniyang mga mata nang makita ang hindi niya inaasahang bisita. "Ding?" gulat niyang sambit at napangiti rin. Nilapitan niya ang kaniyang kaibigan upang bigyan ito ng yakap. Niyakap na rin siya ni Diana.Sumunod namang pumasok sa bahay si William at labis ang pagkagulat nito nang mahagilap ng mga mata nito ang babaeng kayakap ng mahal na asawa. "Shit! What is this bitch doing here?" angil nito sa isip na ang tinutukoy ay si Diana.Nakita naman ito ni Diana at agad na bumaklas sa pagkakayakap ang magkaibigan. Ngumiti nang malapad si Diana kay William at kinindatan pa ito na ikinakulo ng dugo ng lalaki."Hi, William!" masayang bati ni Diana sa asawa ni Gianna.Hindi naman sumagot si William at umiwas lang ng tingin at umakyat sa taas upang pumasok sa kuwarto nila ni Gianna."Suplado mode na naman ang asawa mo, Jing," ani Diana at napanguso na lamang sa harap ng kaibigan.Read more
Chapter 9
"THANKS pala sa dinner na 'to, ha?" ani Diana. "Ang sarap talaga ng mga luto niyo rito. Samantalang ako, kaunti lang ang naluluto ko, mga simpleng recipes lang," dagdag pa niya.Kasalukuyang kumakain ng dinner ang apat. Magkatabi ang mag-asawa at nasa tapat naman sina Manang Neneng at Diana na nasa tapat ni William nakaupo. "Kung gusto mo, magdala ka ng pagkain. Initin mo na lang bukas sa condo mo para hindi ka na magluto pa," usal ni Gianna."Really? Sige, sure! Magdadala ako. Thanks, Jing!" masiglang sabi ni Diana. Lagi pa niyang sinusulyapan si Manang Neneng dahil may binabalak na naman siyang kalokohan. Ngunit hindi niya magawa dahil makikita siya nito. Magkatabi pa naman din silang nakaupo. Narinig naman nilang umiyak ang isang anak ng mag-asawa kung kaya't nagmadaling tumayo sina Gianna at Manang Neneng para puntahan ito."Ako na ang bahala, hija," wika ni Manang Neneng. "Tapos na rin naman akong kumain," patuloy pa nito."Sige p
Read more
DMCA.com Protection Status