Catalog
10 chapters
KABANATA 1
PRESENT DAY...PAGPASOK ni Alvin sa entrance ng gusali ng Prime Marketing Incorporated na may walong palapag ay nakangiti siyang binati ng guard na naka-duty doon. Minana pa niya ang kompanyang iyon sa kaniyang mga magulang.Nagsimula ang business nilang iyon bilang hardware store, ang Acosta Hardware na sa paglipas ng limang taon ay nagawa niyang palaguin na sa kalaunan ay naging distribution company ng iba’t-ibang construction products. At kahit hindi niya aminin, alam ni Alvin na dahil iyon sa iisang babae.Nang maramdaman ang pamilyar na sakit na gumuhit sa kaniyang dibdib ay agad na iwinaglit ni Alvin ang isiping iyon sa kaniyang isipan.Kung may nangyari sa nakaraan niya na hinding-hindi niya gustong binabalikan, iyon ay ang tungkol kay Patricia. Palagi kasi ay nararamdaman niya ang pagguhit ng sakit sa kaniyang dibdib at hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon.Feeling niya nasa dibdib lang niya ang sa
Read more
KABANATA 2
FIVE YEARS AGO...MALUNGKOT na pinahid ni Patricia ang mga luha niyang parang wala na yatang katupusan dahil hanggang ngayon ay patuloy parin iyon sa masaganang pagdaloy. Ilang sandali niyang tinitigan muna ang natutulog na si Alvin bago niya kinuha ang kaniyang shoulder bag.Ngayon aware na siya kung ano ba ang totoong nararamdaman niya para sa lalaki. At kahit hindi niya aminin dito alam niya sa sarili niya mismo na ang dati pagtingin niya kay Alvin noon nasa kolehiyo pa lamang sila ay muling nagbalik. At dahil iyon sa kahinaan niya dahil sa mga kapusukan naman nito sa kaniya.Lumabas siya ng kwarto saka maingat na inilapat ang pinto pasara. Pagkatapos noon ay nagmamadali ang mga hakbang niyang tuluyang nilisan ang mataas na gusali kung nasaan ang condominium unit ng binata.Bakit ba siya pumayag na maging ganito? To think na ibinigay niya ang virginity niya sa lalaking alam naman niyang w
Read more
KABANATA 3
KATULAD ng sinabi na niya kanina, iba ang nangyayari kapag naglapat na ang kanilang mga labi. Nasasabi niya iyon dahil wala pa siyang natatandaan na pangyayaring nagawa siyang halikan ni Alvin at nasa pribadong lugar sila katulad ng condo nito o kaya naman ay dito sa apartment niya nang hindi nauuwi sa isang mainit na pagtatalik ang lahat.Masyado siyang malambot at aminado siyang mahina siya. At ang binata naman ay likas na mapusok. Bagay na hindi niya nakita rito dahil sa matagal na panahon na pagiging magkaibigan nilang dalawa ay nanatiling gentleman ito sa kaniya."Please, tama na," bulong niya nang magkaroon siya ng pagkakataon.Pero parang walang naririnig na itinaas lang siya ng binata saka siya mabilis na ipinasok sa loob ng kaniyang kwarto.Sa kama niya siya inihiga nito, sa paanan niya mismo ay nagsimula itong maghubad sa mabibilis na kilos. Tila ba iniisip nito ba baka bigla siyang tumakb
Read more
KABANATA 4
KUNG tutuusin hindi naman kawalan sa kaniya ang lahat ng nangyari. Lalake siya at sanay siya na babae ang naghahabol sa kaniya. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pagkatapos nang lahat ng namagitan sa kanilang dalawa ni Patricia ay palaging ito parin ang laman ng isipan niya tuwing gabi.At sinungaling siya kung hindi niya aaminin na ang lahat ng nangyari sa kanila ay paulit-ulit niyang binabalikan sa kaniyang gunito at may mga pagkakataon pang maging sa panaginip ay kasama niya ang mga iyon.Hindi malinaw sa kaniya kung ano ba talaga ang tunay niyang nararamdaman para sa kaniyang kababata pero aminado siya na galit siya rito dahil sa ginawa nitong pang-iiwan sa kaniya. At kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon at makakaharap niya ito, hindi niya maipapangako na hindi niya ito masusumbatan o mapagsasalitaan ng masakit, dahil narin sa lahat paghihirap ng kalooban at matinding kalungkutan na idinulot nito sa kaniya mul
Read more
KABANATA 5
PARANG natauhan na magkakasunod na tumango si Patricia sa tanong na iyon sa kaniya ni Alvin. Hindi niya alam kung kaya niyang tagalan ang katotohanan na ito ang magiging boss niya kung sakali pero kailangan niya ng pera at walang puwang sa mundo niya ngayon ang pag-iinarte at pagbalik o pagpapaapekto sa nakaraan."Y-Yes sir, I'm okay," sagot niyang pilit na nginitian si Alvin.Tumango ang binata saka siya pinakatitigan. "Sige hindi na ako magtatanong ng iba pang impormasyon tungkol sa iyo o sa buhay mo pero mayroon akong gustong malaman at kailangan ko ang sagot mo ngayon mismo," anitong ibinaba ang hawak na folder at saka siya tinitigan ng tuwid sa kaniyang mga mata.Hindi maintindihan ni Patricia kung namamalik-mata lamang siya pero parang nakita niyang sandaling nanalim ang mga mata ni Alvin habang nakatitig ito sa kaniya. Pagkatapos naman noon ay naging normal na ang mga iyon bagaman salat sa damdamin at parang wala siyang makapa na kahit an
Read more
KABANATA 6
NANG gabing iyon ay inihanda ni Patricia ang damit na isusuot niya para sa unang araw niya bukas sa trabaho bilang sekretarya ni Alvin. Aminado siyang apektado siya sa binata pero hindi narin naman iyon katulad ng dati dahil nang mga panahong iyon ay hulog na hulog siya rito. Sa kaisipang iyon ay agad siyang napabuntong hininga. Sana lang ay hindi na maulit ang nakaraan at sana ay hindi na siya muling maging mahina rito. Kahit naman kasi nakapag-asawa na siya ay alam niya sa sarili niyang hindi nawala sa puso niya si Alvin, katulad ng nauna na niyang sinabi. Pero dahil mas matured na siya ngayon kumpara noon ay inaasahan niyang magagawang niyang ihiwalay ang emosyon sa kaniyang propesyonal na pagtatrabaho. Pero paano nga ba siya nahulog noon sa lalaki? Hindi rin niya alam kasi ang natatandaan niya, nagising na lamang siya isang araw at in love na siya rito. Sa kabila iyon ng katotohanang ang best friend niyang si Portia ang walang kapaguran na hinaha
Read more
KABANATA 7
"TEKA, bakit parang ang mahal naman yata nitong regalo mo sa akin? Baka mamaya magselos nito si Jane?" tanong niya sa binata. Noon ginulo ni Caleb ang buhok niya saka ito nagbuntong hininga bago nagsalita. "Sinabi kasi sa'kin ni Mang Delfin na gusto mo raw na sa Maynila ka mag-college. Alam mo Patricia okay din dito. Mahirap kasi kung bigla kang sasabak doon sa siyudad, wala kang kilala doon, saka wala ako doon, walang kuya na magtatanggol sa'yo," ani Caleb na sinundan ang sinabi ng mahinang tawa. Napahagikhik doon ang dalagita. "Okay lang ako, ano ka ba. Saka kung lalake ang iniisip mo Kuya Caleb, wala pa sa plano ko ang tungkol doon kasi ang gusto ko at priority ko sa ngayon ay mag-aral ng mabuti." Totoo naman iyon. Nagkakanda-kuba sa pagtatrabaho ang mga magulang niya, tama lang na suklian niya iyon ng maganda. At isang mabuti at pinaka-perpektong halimbawa na lang doon ay ang pag-aaral niya
Read more
KABANATA 8
GAYA ng gustong mangyari ni Caleb ay nagpunta siya sa birthday party ni Jane. At katulad rin ng sinabi nito ay sinundo siya ng binata gamit ang sasakyan nito."Nakakahiya naman wala akong regalo. Baka magalit siya sa akin," ang nag-aalala niyang sabi saka nilingon si Caleb na busya sa harapan ng manibela."Hindi na mapapansin ni Jane iyon kasi busy siya sa mga kaibigan niya. At isa pa, hindi ba napag-usapan na natin ang tungkol diyan? Bakit inaalala mo na naman?" tanong sa kanya ng binata saka siya sandaling nilingon.Napabuntong hininga doon si Patricia at sa huli ay piniling huwag nalang magsalita. Alam naman kasi niya na kapag nangatwiran pa siya ay sermon lang ang aabutin niya kay Caleb.*****"ANO bang gusto mo, ikuha kita ng pagkain o ikaw na?" tanong sa kanya ni Caleb nang marating nila ang mansyon.Hindi pa man debut ni Jane pero talagang engr
Read more
KABANATA 9
“MABUTI naman at nakarating ka. Hindi kita napansin kanina when you arrived,” si Caleb na naupo sa tabi niya saka siya sandaling tiningnan at pagkatapos ay ibinalik ang paningin sa kausap nitong lalaki na tinawag nito sa pangalang Robert. Tumango si Robert saka siya sinulyapan. Bakas sa mga mata nito ang paghanga at iyon ang dahilan kaya agad siyang pinamulahan. Pagkatapos noon ay ibinalik rin nito ang tingin kay Caleb. “Kanina pa ako actually,” sagot nito. Tumango si Caleb saka siya hinarap at pagkatapos ay sinulyapan ang suot nitong wrist watch. “Medyo gumagabi na pala, halika na? Hanggang nine PM lang ang ipinaalam ko kina Aling Ramona at Mang Delfin,” anito sa kanya. Sa puntong iyon ay nakita ni Patricia na nagbuka ng bibig nito si Robert. Pero kung anuman ang iba pa nitong gustong sabihin ay hindi na nito naituloy dahil narin sa madali iyong hinarang ni Caleb. “I’m sorry Ro
Read more
KABANATA 10
"PUMAYAG ka na, tutal libre naman nitong si Alvin," susog pa sa kanya ni Portia saka siya nginitian sa paraan na nakikiusap. Noon napabuntong hininga si Patricia. Kabisado na nga ni Portia ang kahinaan niya kaya siguro ganoon ito palagi kapag may inilalambing itong bagay at madalas ay nakukuha nga nito ang gusto. Dahil napapapayag siya nito. "O sige na nga, para namang may choice pa ako," aniyang nakangiting umiiling saka pinaglipat-lipat ang paningin kay Portia at pati narin si Alvin. At dahil nga pinaunahan na niya ang dalawa na kailangan pa niyang pumunta ng library para ayusin ang report niya para sa kinabukasan ay sa university canteen na lang sila nag meryenda. Sayang naman kasi ang pagkakataon kung uuwi siya kaagad. Sa boarding house nalang niya itutuloy mamay ang iba pa niyang kailangang tapusin para sa report niya. Sa canteen ay si Alvin na ang pumila para bumili ng pagkain nila habang
Read more
DMCA.com Protection Status