Share

Chapter 9

INIIPIT ni Hannah sa gilid ng kanan na taenga ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha.

Ikakaila pa ba niya ang kanyang sarili. Maaring napanood na ng lalaki ang ilang movies na nagawa niya. Pinag cross niya ang mga bisig at tinitigan ang mukha ng lalaki.

"Y-you look familiar to me." Pagkasabi niyon ay bahagya siyang lumapit sa lalaki. Kung hindi siya nag kakamali, ito ang boyfriend ni Maricar. Ang lalaking pangahas na hinalikan siya sa labi.

Hindi naman umimik si Duwayne. Iniiwas niya ang paningin sa kaharap.

"Yes, ikaw nga iyon!" Muling bulalas ni Hannah. "Ikaw iyong boyfriend ni Maricar!"

"At ikaw naman ang girlfriend ng lalaking mang-aagaw." Ganti sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam kung brusko lang talaga ang tono ng boses nito o may bahid ng galit ang pagkakasabi nito.

Napamaang si Hannah ng talikuran siya ng lalaki. Kanina lang ay naging super hero ang dating nito sa kanya. Tapos ngayon, parang wala na yata itong balak na

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status