Share

Chapter 12: Prepare For The Worst

Lexxeignne's POV

"What?! Who the hell, did that?" I was furious at the news I've heard. Napakibit balikat naman si Sam.

"No one knows about it. And isa lang naman ang naiisip kong gagawa nito...walang iba kundi si Nicole." Napaisip naman ako sa sinabi ni Sam.

"But we can't accuse her. We have no evidence." sabi ni Andrea.

"How about the CCTV?" Mara suggest.

Agad naman kaming pumunta sa monitoring room ng school. And there we found out, she is the culprit.

It's probably Nicole.

I sighed. She really wanted some trouble but I won't play with her childishness.

But she damn painted my car.

Napapabuntong hininga naman akong tumawag sa taong kilala ko upang linisin ang kotse ko.

"Wala ka bang gagawin kay Nicole, Lexxy baby?" tanong ni Andrea.

I sighed.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status