Kabanata 58

Confronting Fear

"Delcan? Galing sa angkan ng mga Delcan si Margareth?"

Kahit ang sarili kong boses ay hindi ko marinig. Hindi pwedeng maging si Margareth ay malagay sa panganib.

Marahang tumango si Tharia na tila ba pinapaintindi sa akin na wala na akong magagawa dahil itinakda na itong mangyari.

Pero bakit wala kaming alam? Walang mga palatandaan na si Margareth ang reincarnation ni Lilia Delcan o baka naman hindi lang niya sinasabi sa amin dahil ayaw niya kaming mag-alala sa kalagayan niya. Hindi kaya ito rin ang dahilan kung bakit ko mapapatay si Ree? Sa kagustuhan niyang maligtas ang kapatid ay sinakripisyo niya ang sarili para lang mapigilan si Tharia o ako?

"Alam mo namang kontrolado ko ang lahat ng nangyayari rito, hindi ba? Maging ang mga iniisip mo, Faith," turan ni Tharia dahil matagal bago ako naka-imik.

"Kaya may ideya ka na kung gaano kita kinamumuhian, Tharia..." Nakita ko ang pagkawala ng ngiti niya. "Makapangyarihan ka, Tharia, at sinigurado mong katatakutan ka namin
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status