Share

Kabanata 2000

Kinabukasan, alas diyes.

Ang Purdue Auction House ay semi-official na auction organization. Masasabi na ang iba pang opisyal sa gobyerno ng Mordu, lahat ng top na mga pamilya sa Mordu ay may parte dito.

Simple, ang auction house na ito ay nagrerepresenta ng kita ng kauuan ng upper class ng Mordu.

Kung kaya, walang sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo sa auction house na ito.

Kahit ang pinaka malakas na mga mob leader mula underground ay hindi nagpapapansin dito. Kung sila ay makasalubong ng problema, sila ay mabilis na inaayos ang bagay ng walang problema.

Sila mismo ay hindi masigurado ang kanilang sariling kaligtasan kahit na kung sila ay kumilos ng mayabang at mapansin ng masyado.

Dumating si Yvonne sa auction house ng mas nauna nitong umaga. Siya ay nakaupo sa kanto at tapos naghintay ng tahimik.

Para sa auction na ito, si Harvey ay determinado na makuha ang lupain sa Lujiazui.

Maliban sa paggamit ng lupain para sa pagpapalaki ng Sky Corporation sa Mordu, isa pang impor
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status