Share

Kabanata 2445

Tumagaktak ang malamig na pawis sa mga tao ng Dragon Palace na nakasunod kay Yoana. Sumugod silang lahat at kaagad na itinulak sa sahig si Purple Sparrow.

Pagkatapos itong makita, natakot nang husto kay Harvey ang mga tao ng Dragon Palace.

Habang iniisip ito, napagtanto nilang si Harvey ang nagsimula ng pag-angat ni Yoana.

Sa sandaling ito, walang naglakas-loob na kumontra kay Yoana habang nandoon si Harvey.

Binalak pa nga ni Yoana na barilin ang mga Islander doon. Madali siguro para sa kanyang patayin ang mga taong susuway sa utos niya.

Nagbago ang ekspresyon ni Purple Sparrow habang nakakaramdam siya ng panganib. Patuloy siyang nagpumiglas habang galit na sumissigaw, “Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ako ang biktima dito!”

Sayang at ang lugar ay puno ng mga inspektor. Walang kahit isang karaniwang tao ang nandoon.

Sa ganitong sitwasyon, titingin lamang sila nang masama habang si Yoana ang umaasikaso sa lahat. Imposibleng kumilos sila at ipatupad mismo ang batas.

Kal
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status