Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 15

Mesmerizing Eyes - Chapter 15

NAWALAN ng malay-tao ang dalaga, dahil ibig niyang takasan ang humiliyasyon.

Ngunit nang magising siya matapos ang ilang minuto, naghihintay sa kanya ang mga problema.

At ang matinding kahihiyan na ayaw niyang harapin.

Somebody was fanning her face with a piece of carton.

While another was dangling an ammonia-wet cotton-ball near her twitching nose.

She protested mutely. She did not like the pungent smell of the first-aid medicine.

Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata.

"Gising na siya," anang tinig ni Terry, kasabay ng pagkawala ng mabahong amoy.

Maya-maya, may gumagap na mainit na palad sa kanyang kamay.

Si Tyler.

"Kumusta na ang pakiramdam mo, sweetheart?"

There was a protesting gasp from Terry.

Nailang tuloy si Arizona. "Uh, m-mabuti na," tugon niya habang pilit na ibinabangon ang sarili.

Maagap na umala

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status