Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 20

Mesmerizing Eyes - Chapter 20

"AT last, Mrs. Romulo!" bulalas ng butihing duktor ni Arizona, si Dr. Pierrie. "You shall be able to see how handsome I look!" dugtong pa, pabiro.

Excited di si Arizona ngunit ayaw niyang bumigay agad.

Paano kung hindi naman pala tagumpay ang operasyon?

She killed the ugly thought right away.

Hindi dapat mabigo ang lahat ng mga pinaghirapan ni Tyler.

Oh, Tyler...! daing ng puso niya. Bakit hindi ka dumating ngayon?

She had a series of short but delicate eye operation by laser technology, in the past few weeks.

The last one was major. And her husband had remained beside her even though she was unconscious with drugs.

Ngunit nang matiyak na wala siya sa peligro, nagpaalam ito na 'sasaglit' lang sa farm para kumustahin si Terry.

Ang 'saglit' na iyon ay halos isang linggo na.

Nagpadala na raw ng email si Dr. Aguilar. At tumaw

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status