PART 1-SIXTEEN, WORSE

                                                           “EH, SORRY ho, Sir Johnny, pero wala po kasi si Ma’am Riri dito,” halatang nagsisinungaling na dahilan ng katulong nina Riri nang pumunta sa bahay ng dalaga si Johnny.

          Hindi na niya matandaan kung pang-ilang beses niyang narinig iyon mula sa lahat ng kasama sa bahay ng dalaga sa tuwing pumupunta siya doon. Bagay na nitong nakalipas na isang buong linggo ay araw-araw niyang ginagawa mula pa nang maganap ang paghagis niya kay Riri sa pool nila noong isang linggo. Kahit sina Aunt Shebbah o si Uncle Ravin ay hindi din mapilit si Riri na pakiharapan siya o sagutin ang mga tawag niya.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status