Lovin' My Enemy's Daughter
Lovin' My Enemy's Daughter
Author: jhoelleoalina
Simula

Hindi mapigilan ng batang si Carl Angelo ang maawa sa nakatatandang kapatid na si Caren habang naririnig niya ang pag-iyak at paghihirap nito. Kasalukuyan siyang nasa labas ng kwarto ng kapatid kasama ang kanyang magulang na katulad niya ay walang ibang magawa para tulungan ang kanyang Ate Caren. Bakas din ang pagkahabag ng magulang sa kanyang kapatid na lalong ikinatiim ng kanyang bagang dahil sa namumuong galit para sa taong gumawa noon sa pamilya niya lalo na sa kanyang Ate Caren.

Sa murang edad ay alam na niya ang lahat ng nangyari noon dahil walang inilihim sa kanya ang magulang. Kung saan nagsimula ang lahat at kung ano ang pinagdaanan at dinanas ng mga ito sa kamay ng isang baliw na lalaki. Kung paano nito sinubukang sirain ang kanyang pamilya lalong-lalo na ang buhay ng Ate Caren niya. 

Alam din niyang isa siyang bunga sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahil nabuo siya sa isang napakasamang araw sa buhay ng pamilya niya. Nabuo siya dahil sa kabaliwan ng lalaking sumira sa buhay ng kapatid niya.

Pero kahit ganoon ay wala siyang narinig na kahit isang salita na sinisisi siya ng magulang dahil bunga siya sa isang bangungot na pinagdaanan ng mga ito. Sa halip ay busog na busog siya ng pagmamahal galing sa mga ito lalo na sa Ate Caren niya. At siya lagi ang kasama nito sa tuwing hindi ito sinusumpong ng sakit nito.

At habang nasisilayan niya ang paghihirap ng kanyang kapatid ay may namumuong paghihiganti sa dibdib niya. Lalo na at halos araw-araw niyang nakikita ang paghihirap nito at ang masakit pa ay wala silang magawa para tulungan ang ate niya. Masakit nang isipin ang sinapit ng pamilya niya sa kamay ng isang baliw na lalaki pero mas masakit ang mga araw na hinaharap nila ang idinulot nitong hindi pangkaraniwang sakit sa kapatid niya.

Habang lumalaki siya ay mas nadadagdagan ang galit, poot at paghihiganti niya para sa lalaking may gawa no'n sa kanyang pamilya. Lalo pa at habang tumatagal ay lalong lumalala ang kalagayan ng Ate Caren niya. Napuno ng mga ideya ang bata niyang isipan kung paano siya makakapaghiganti sa lalaking nagngangalang Mark Clemenso. Ang lalaking dahilan ng lahat ng paghihirap at pagdurusa ng pamilya niya.

Anim na taon na siya noon nang dumating sa buhay ng Ate Caren niya ang isang Carl Jayvee Rosal. Nakuha agad nito ang loob niya at ganoon din ang tiwala ng Ate Caren niya. Nagsimula ang mga ito bilang magkaibigan pero hindi lingid sa kaalaman niya ang mga ginagawa ng mga ito.

Sadyang mapagmasid lang siya sa kanyang paligid kaya hindi lang iisang beses niyang nasilayan ang hindi naaangkop sa kanyang murang edad lalo na kapag sinusumpong ng sakit ang Ate Caren niya. Si Kuya CJ niya ang naging sandalan nito at ito rin ang tumutulong sa kapatid niya. Kaya kahit papaano ay masaya siya para sa kapatid niya dahil unti-unting nagkaroon ng buhay ang kanyang Ate Caren.

Hanggang sa nagkaroon ang mga ito ng relasyon at mula noon ay naging panatag na ang loob niya dahil may naging karamay at mag-aalaga na sa kapatid niya sa kabila ng hindi pangkaraniwang sakit nito. Dahil sa wakas ay may isang lalaking totoong nagmamahal sa kapatid niya at hindi lang sinasamantala ang kalagayan nito.

Lumipas ang mga taon at parang naging normal na ang lahat sa pamilya niya. Tila hindi sila dumaan sa isang pagsubok dahil buhat ng dumating ang isang Carl Jayvee sa pamilya niya ay nagbago ang lahat. Lalo na ang buhay ng kanyang Ate Caren.

Naging tahimik ang dalawang taong mabilis na lumipas at kahit papaano ay naranasan nila ang magkaroon ng isang normal na pamilya. Nagagawa na nilang lumabas ng magkakasama na noon ay hindi nila nagagawa at ang tanging bonding lang nila ay sa loob ng bahay.

May panibagong blessing na dumating sa pamilya niya dahil nagdalang-tao ang kanyang Ate Caren. Dumaan din sa pagsubok ang relasyon ng mga ito dahil sa isang pagkakamali ng Kuya CJ niya na agad din naman naayos. Magkasamang hinarap at itinuwid ng mga ito iyon ng pumunta ang mga ito sa Isla Montellano.

Naging maayos ang lahat pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nagparamdam ang baliw na lalaki. Labis ang takot na naramdaman niya ng araw na sinubukan silang dukutin ng Ate Caren niya. Pero nagawa niyang makatakbo subalit nagawa ng mga itong kuhanin ang ate niya.

Halos isang linggo din ang lumipas buhat ng mawala ang Ate Caren niya bago sila nagkaroon ng lead kung saan ito dinala ng baliw na lalaki. Napanatag ang loob nila dahil doon lalo na nang makabalik ang kapatid niya pero may kasama ang mga itong ginoo at ginang. Pero ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang batang babae na kasama ng mga ito. 

Hindi na naalis ang titig niya sa batang babae na sa unang pagkakataon ay naging dahilan ng malakas at mabilis na pagkabog ng dibdib niya. Sa batang babae lang tumuon ang kanyang atensyon na parang ito lang ang nakikita ng kanyang mga mata. Sa maganda at cute nitong mukha at sa mga mata nitong nakatitig din sa kanya.

Bakas sa mga mata nito ang takot at tumaas ang sulok ng kanyang labi ng bahagya itong nagtago sa likod ng ginang. Nasiyahan siya sa takot at pagkailang na nararamdaman nito sa titig niya dahil ang ibig sabihin lang no'n ay apektado sa kanyang presensya ang batang babae. At gagamitin niya iyon para makuntrol at mapasunod ito sa mga gusto niya. Labis na agad ang excitement na kanyang nararamdaman habang iniisip niya ang pagiging dominante niya dito at wala itong ibang magagawa kun'di ang sundin ang lahat ng gusto niya. She will be his submissive.. 

Mas natuwa pa siya ng malaman na doon muna tutuloy ang mga ito sa bahay nila pansamantala. Susulitin niya ang pagkakataong iyon para tumatak ang presensya niya sa batang babae na nagngangalang Vanessa Joy. Carl Angelo at Vanessa Joy.. pangalan pa lang nila masarap ng bigkasin ng magkasama. Paano pa kaya kung ang last name nila ay maging iisa? He smirked. And he'll make sure na mangyayari iyon sa tamang panahon.

Dumating ang dinner at doon niya nalaman ang ugnayan ng ginang at ng batang babae sa baliw na lalaki. Kaya pala pamilyar sa kanya ang mukha ng ginoo ay dahil ito ang kasama ng baliw na lalaki ng subukang dukutin din siya. Pero nagpaliwanag ang ginoo na napipilitan lang itong sundin ang utos ng baliw na lalaki dahil may lihim na relasyon ito at ang ginang.

Pero ang bahagyang ikinagulat at ikinatiim ng bagang niya ay nang malaman niyang anak pala ng baliw na lalaki ang batang babae. Anak ito ng taong kinasusuklaman niya at binabalak niyang paghigantihan. 

Nagkaroon ng commotion ang puso at isip niya at nagtalo iyon kung ano ang nararapat na gawin. Kung itutuloy pa ba niya ang binabalak na paghihiganti o magpapatawad na lang siya dahil sa tinamaan siya sa batang babae na anak nito? Yeah, inaamin niyang na-love at first sight yata siya sa batang babaeng nagngangalang Vanessa.

Nakaramdam siya ng pagdadalawang-isip pero sa bandang huli ay nabuo ang desisyon niya. At gagamitin niya ang ugnayan na mayroon ang batang babae sa ama nito para magawa niya ang paghihiganteng kanyang hinahangad. Gagamitin niya ito pero hindi para saktan ang damdamin nito. Gagamitin niya ito sa paraang hindi niya ito masasaktan.

Gagamitin niya ring rason iyon para mapasunod sa mga gusto niya si Vanessa. Susubaybayan at babantayan niya ang paglaki nito hanggang sa dumating ang araw na pwede na niyang magawa ang kanyang mga plano. At sisimulan niya iyon sa pag-angkin sa buong katauhan nito.

Dumating ang umaga at sabay-sabay silang kumain ng breakfast. Sinadya niyang tumabi sa upuan nito sa harap ng hapag at pinagsilbihan niya si Vanessa. Ramdam niyang sa kanya lahat nakatutok ang atensyon ng lahat pero hindi niya iyon binigyang pansin. Itinuon na lang niya ang atensyon sa paglalagay ng pagkain sa plato ng katabi niya habang tahimik lang ito at naiilang sa kanyang ginagawa.

Hanggang sa dumating ang oras na kailangan na ng mga itong umalis at kasalukuyan silang nasa labas ng kanilang bahay. Nanatiling nakatuon ang atensyon niya kay Vanessa habang ito ay bahagyang nagtatago sa likod ng ina nito. Natatakot at naiilang itong nakatingin sa kanya pero hindi ito nag-iwas ng tingin at nilalabanan nito ang titig niya na parang mayroon silang staring contest. Kung sino ang unang magiiwas ng tingin ay siya ang matatalo.

Hinayaan niyang magpaalam ang ginoo at ginang sa pamilya niya at hinintay hanggang sa matapos ang pag-uusap ng mga ito. At iyon na ang pagkakataon niya para siya naman ang makapagpaalam kay Vanessa. Kung paalam nga bang matatawag ang gagawin niya.

"Hindi pa tayo tapos. Pag laki ko hahanapin kita," seryosong wika niya kay Vanessa na nakakuha ng atensyon ng lahat. Seryoso siyang nakatingin dito habang nagtatago naman ito sa likod ng ginang.

"Hindi mo na ako kailangan pang hanapin. Dahil kusa akong babalik sa'yo para pagbayaran ang lahat ng kasalanang ginawa ng ama ko sa pamilya mo," seryosong wika din nito at pilit na tinapatan ang titig niya pero nakikita pa rin niya ang takot sa mga mata nito.

"Good. Siguraduhin mo lang na mangyayari 'yan dahil hihintayin kita," bahagyang nakataas ang sulok na labi na wika niya. Alam niya nakatingin sa kanilang dalawa ang lahat pero hindi iyon naging dahilan para gawin ang kanina pang tumatakbo sa kanyang isipan. He wants to kiss her. Gusto niya itong markahan bilang pagmamay-ari niya.

Kaya mabilis siyang lumapit dito at napasinghap ang lahat ng mabilis niyang halikan sa labi ang natulalang si Vanessa. Lahat ay natulos sa kinatatayuan dahil sa kanyang ginawa . At sinamantala niya ang pagkakataong iyon para mabilis na makatakbo sa loob ng kanilang bahay.

"Wait for me, baby girl.. Dahil sisiguraduhin kong magiging akin ka. Your heart, mind and even your soul. Especially your body. Ako lang ang may karapatang halikan at angkinin ka. Wala ka ng kawala pa dahil namarkahan na kita. Para lang kay Carl Angelo ang isang Vanessa Joy Gayla."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status