Share

Chapter 14

Nakatayo si Luca sa platform sa gitna ng kambal na grand staircase. Mula roon tanaw niya ang VIP room kung saan si Carnation at Wregan. Dahil gawa sa salamin ang wall ng quadrado, nakita niyang malapad na ngumiti ang dalaga, nakaupo ito sa kandungan ng kaibigan niya.

"What an eyesore," komento ni Luca at ibinalik ang tingin sa stage kung saan naroon ang mga strip dancers. Segundo lang ang lumipas hindi niya natiis ang sarili, ibinalik niya ang tingin sa magkasintahan. Humigpit ang hawak niya sa baso ng alak nang maghalikan ang mga ito, bumaba ang tingin niya sa nakalantad na hita ng dalaga na walang sawang hinihimas ni Wregan—damn it! Tiim bagang niyang pinigilan ang sarili na magmura ng malakas.

"Do you find the scene irritating, dolt?"

"If you're only here to ruin my mood. I've seen enough sh*ts! Humor me, please." Gludox chuckled. Kinuha nito ang yosi na hawak ng kaliwa n'yang kamay at hinithit iyon, at bumuga ng usok.

"Why don't you make use of yo

Eu:N

Sa tingin niyo seryoso na si Wregan kay Carnation?

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status