Share

Chapter 30

Nagsimula nang magliwanag ang kanang kamay ni Raya at lumabas mula rito ang pigura ng isang berdeng ahas. Sa paglutang niya sa ere, pinalibutan siya ng itim na usok na wari mo'y nagtatakip sa pagpapalit anyo niya.

Ang kaniyang mata na maamo ay naging kasindak-sindak; ang kulay nitong itim ay naging berde na ang talim kung makatingin. Ang kaniyang buhok na unat ay naging kulot; nagkaroon ang itim niyang buhok ng berdeng highlights. Ang kaniyang magkabilang kamay ay nagkaroon ng kulay berdeng gloves na hanggang braso ang haba. Ang kaniyang labi ay nagkaroon ng lipstick na kulay itim.

Ang kaniyang kasuotan ay napalitan din. Ang kaniyang pang itaas ay naging strapless bra lamang na kulay berde na wari mo'y kaliskis ito ng isang ahas. Ang kaniyang pambaba ay naging itim na jeggings na mala-kaliskis din ang disenyo. Tinernuhan pa ito ng isang dark green na sapatos na mayroong four inch ang taas.

Nagsimula nang magliwanag ang kanang kamay ni Craione at lumabas mula rit

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status