Share

Chapter 18

Hindi maipinta ang mukha ni Rebecca pagkatapos itanghal ng buwan si Lizette, bilang bagong itinakdang pinuno. Puno ng puot ang kanyang mga mala-pilak na mata. Lahat ng lobo sa paligid ay nakikiramdam sa susunod na mga mangyayari. "Sumuko ka na sa baluktot mong hangarin, Rebecca. Ako na ang bagong niyong pinuno." saad ng aking ina sa babaeng nanggagalaiti sa galit. "Hindi pa ganap ang pagkapinuno mo. Hindi ka pa naseselyuhan ng tunay na buwan." saad ng babae habang ngumingisi. Ano? Hindi ko nagets ang huling sinabi ng babae. I just saw Luna on her shade of blood. Ang bumabang buwan ay kasing ganda ni Luna but her radiance and divinity were both far from what I already saw. May kakaiba sa nakita kong Luna. She is more composed and divine in authority. In short, she is glorious.

Muling lumiwanag ang paligid mas nakakasilaw kesa sa nakita namin kanina. P

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status