Share

Chapter 28: First Demon Encounter

Third Person Point of View

“What!? Lose of words? If you do not have anything to say ju…st scra…m… WHAT THE HELL!”

Mabilis at pabagsak sarhan ni Mayi ang pintuan matapos maalala ang suot. Namumula ang kaniyang mukha dahil sa hiya habang yakap ang sarili pagkatapos ay sinabunutan ang buhok dahil sa katangahan. Si Mayi kasi ang tipo ng babae na sando lang ang suot kapag natutulog dahil sa nakasanayan nitong gawain nong nasa mundo pa niya ito kaya naman ganon na lang ang kaniyang pagkahiya matapos malaman na ito lang ang suot habang kausap ang taong kumatok.

Tumikhim ang lalakeng kumatok kaya naman binuksan ni Mayi nang maikli ang kaniyang pintuan at sinilip ang nasa labas ng pinto. Hindi pa rin mawala-wala ang pamumula nito sa mukha dahil sa nangyari.

“Aster said that we need to get ready. When the sun rise we need to start our mission, that’s all. Good bye.” Aniya nito at umalis na sa pintuan. Habang naglalakad ito ay tinakpan niya ang mukha habang ‘di maalis-alis ang pagkamula sa mukh
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status