Share

Chapter 6 (Part 10)

Matagal na napatitig si Cayer sa akin kaya matamis ko siyang nginitian. Tumayo ako habang hatak-hatak ko siya. "You need to go. You see, hindi ako tiwala sa guards ng Kalinga House kaya kailangan mo nang bumalik doon. Huwag mo akong alalahanin dahil kaya ko na ang sarili ko."

Pinulot ni Cayer ang handbag na nasa sahig at inabot ito sa akin. "I understand, Miss Shian." Nilahad niya ang kan'yang palad. "Shall we go?"

Hindi na ako sumagot at inabot lamang ang kan'yang kamay. Nagsimula kaming maglakad patungo sa pintuan. Pinagbuksan ako ni Cayer ng pinto at binitiwan ang kamay ko. Nauna na akong lumabas sa unit habang siya ay agad ding sumunod. Sabay naming tinahak ang mahabang hallway at dumiretso sa elevator. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa metal door ng lift.

Solei... I'll meet you soon.

Bumukas ang elevator at agad kaming dumiretso sa entrance ng building. Awtomatikong may sumama sa akin n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status