Share

Chapter 6 (Part 11)

After magsalita ni Mom ay nagsimula nang pumormal ang heads. Samantala, dumiretso kami nila Ivana at Solei sa tatlong upuan na kaharap ng pabilog na mesa.

"We will discuss about the hottest issue first," saad ng isang head habang inaayos ang mga papeles na kan'yang hawak. Nag-angat siya ng tingin at diretsong tumingin sa akin. "I'm sure that you're aware about it, right, Shianna? Since nandoon ka sa Kalinga School nang mangyari ang issue. You witnessed it first hand."

I nodded. "I am well aware of the issue. So I am looking forward to a well and unbiased discussion about it."

Tumaas ang kilay niya. "Well, we will treat the persons involved fairly. You need not to worry. Wala naman kaming hinanakit sa inyo—lalong-lalo na sa'yo."

Umismid lamang ako at sumandal sa aking upuan. Pasimple kong sinulyapan si Ivana na seryoso at si Solei na tulad ng dati ay mukha pa ring anghel.

<
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status