Chapter 80

"You're a devil," usal ko at ngumiti. Hinawakan ko ang buhok ni Vincent at bumuntong-hininga. "Nahihibang ka na kung susubukan mong kalabanin ang pamilya Fascis. Vincent..." Inabot ko ang pisngi ni Vincent at dinala ang kan'yang mukha paharap sa akin. "Ang pamilyang iyon ay mas malakas na kaysa sa iyo. Mas makapangyarihan sila kaysa sa inaasahan mo."

"Ah..." Malakas na bumuntong-hininga si Vincent at umakyat ang kan'yang kamay patungo sa balikat ko. Hinila niya ako papalapit dahilan upang halos magtama ang aming mga labi. Ramdam ko ang kan'yang ngiting naaaliw.

"I feel sad. Ang baba ng tingin mo sa kapangyarihan at impluwensya ko, Shianna."

"A-huh?" Nang-aasar akong ngumiti at muling dinala ang aking palad sa kan'yang buhok. "I am just stating the obvious. Perhaps, nasasaktan ang ego mo ngayon?"

"So you're testing my power, woman?" Umigting ang panga ni Vincent at unti-unting nilapit ang kan'yang mga labi sa akin. Nanatili pa rin akong nakatitig sa kan'yang mga mata na kahit halos hin
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status