Share

Chapter 90

Mapait akong ngumiti at sinulyapan ang mga bata. Humugot muna ako ng malalim na paghinga bago nagsalita.

"Stay back and close your eyes, kids."

"Y-Yes po, Mommy." Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Ashy ngunit pinili ko na lamang siyang hindi sulyapan. Tiniis ko ang aking kumikirot na puso at piniling humakbang papalapit sa mga lalaki. Alerto rin silang lumapit sa akin at pinalibutan ako.

"Kung may natitira pa kayong kaluluwa" —nagbaba ako ng tingin— "huwag n'yong sasaktan ang mga bata."

"Huwag kang mag-alala, Ms. Shianna," wika ng lalaki na hinanda ang sarili. "Nirerespeto ka pa rin namin bilang isang miyembro ng Viacera."

Tipid lamang akong tumango at tumahimik.

"Ha..." Mayamaya ay bumuntong-hininga ako. "Bakit ba lagi akong napapaligiran ng gulo?"

"Kaya mas mabuti na lamang po kung sasama ka sa amin—shit!" Mabilis na umilag ang lalaki nang mapagtantong nasa harapan na niya ako. Ngunit huli na ang lahat dahil malakas ko na siyang nasipa sa mukha. May mga sunod na umatake sa akin ng
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status