Share

Chapter 211

The car stopped after a few minutes. Sinalubong ng media ang sasakyan na pinalibutan ng mga guwardiya. Si Laro ang unang lumabas na sinundan ni Javier. Inayos ni Laro ang kan'yang coat bago naglakad papasok sa isang hotel. Dito gaganapin ang press conference tungkol sa insidenteng nangyari.

Tulad ng dati, inignora ni Javier at Laro ang mga tanong at pag-i-intriga na ibinabato sa kanila ng media. They entered the building at sinalubong sila ng dalawang hotel staff na iginiya sila sa loob isang banquet hall. A constant flashing of cameras welcomed them as they entered the hall. Unang tumama ang paningin ni Laro at Javier kay Shianna na diretsong nakatingin sa kanila. Katabi nito si Allegra Aurelius at si Estella na napatingin din sa dalawang bagong dating.

"I want nothing but the truth, Shianna," usal ni Allegra sa dalagita. "Please remember kung ano ang nangyari sa anak ko. Dahil sa'yo, wala pa rin siyang malay until now."

"Don't pressure her, Mrs. Aurelius." Sinamaan ng tingin ni Este
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status